Extra fees

Your Ride isn’t returned in a clean and newly washed condition inside.
999 kr.
Bilen ikke afleveres med fuld tank. Du betaler også udgiften for det manglende brændstof jf. dagsprisen.
299 kr.
Vi modtager en påmindelse/rykker for en ubetalt parkeringsbøde.
299 kr.
Der har været husdyr i bilen, kræver det professionel rengøring.
2.499 kr.
Der har været røget i bilen, kræver det professionel rengøring.
2.499 kr.
Du mister en nøgle.
(Pr. Nøgle)
3.499 kr.
Du afbestiller dit Everyday Ride, inden du henter bilen.
25% af lejeydelsen for 30 dages leje.
Din betaling mislykkes, og det kræver manuel behandling.
99 kr.
Manglende aflevering af Ride på det af Dribe anviste afleveringssted + transport til Dribes lokation.
999 kr. + transportomkostninger
Hvis bilen ikke får skiftet til korrekte dæk inden for sæsonen eller afleveres med forkerte dæk.
599 kr.
Misligholdelse af lejeaftale jf. paragraf 11 i de generelle lejebetingelser.
2.999 kr.