Brugerbetingelser til
Dribe applikationen

 1 Generelt.

 • Disse brugerbetingelser (”Brugerbetingelserne”) vedrører din brug af Dribe applikation (”Applikationen”), som udbydes af CFCO A/S, Park Allé 355, 2605 Brøndby, CVR-nr. 38 72 91 44.
 • Ved ændringer i Brugerbetingelserne vil du blive orienteret i forbindelse med log-on på Applikationen, og du vil samtidig blive bedt om at gennemgå og acceptere de ændrede vilkår.
 • Ved at trykke ”Accepterer” nederst i dette skærmbillede accepterer du, at din brug af Applikationen sker på de vilkår, der fremgår af disse Brugerbetingelser.

2 Brugernavn og adgangskode.

 • Som led i registreringsprocessen vil du blandet andet blive bedt om at angive din e-mailadresse samt vælge en adgangskode.
 • Du er ansvarlig for fortroligheden og brugen af din adgangskode, og du skal logge af kontoen efter brug. Din adgangskode er personlig og må ikke bruges af tredjemand.
 • Hvis du har mistanke om, at din adgangskode bliver misbrugt, skal du øjeblikkeligt meddele dette til CFCO A/S og samtidig ændre din adgangskode.
 • Hvis CFCO A/S har grund til at tro, at din adgangskode er blevet videregivet eller på anden måde misbrugt af uautoriserede personer, har CFCO A/S ret til at lukke din brugerkonto.
 • CFCO A/S kan til enhver tid kræve, at du ændrer din adgangskode.

4 Lovkrav.

 • Uden præjudice for andre bestemmelser i Brugerbetingelserne skal du benytte Applikationen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende nationale og internationale love og regler.
 • CFCO A/S kan ikke drages til ansvar, såfremt du ikke overholder gældende love og regler.

5 Immaterielle rettigheder.

 • Alle immaterielle rettigheder til Applikationen og materiale i Applikationen, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, varemærker, logoer og domænenavne er ejet af CFCO A/S.
 • Der er intet i Brugerbetingelserne, der giver dig ret til at udnytte sådanne immaterielle rettigheder.

6 Ansvarsbegrænsning.

 • Applikationen stilles til rådighed, som den ”er og forefindes”. CFCO A/S fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver garanti, uanset om garantien er udtrykkelig, stiltiende eller lovpligtig, herunder garantier for egnethed til et bestemt formål, adkomst, ikke-krænkelser, og at oplysninger indhentet via Applikationen er korrekte, fuldstændige eller pålidelige.
 • CFCO A/S kan hverken gøres ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab i forbindelse med anvendelse eller indhold af Applikationen, data knyttet dertil eller nogen anden service eller leverance fra CFCO A/S, og CFCO A/S kan således aldrig hæfte for tab, hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, brugstab, tab af data eller andre indirekte tab eller følgeskader.

7 Privatliv.

 • Når du opretter dig som bruger i Applikationen, vil CFCO A/S registrere og behandle persondata vedrørende dit medlemskab. Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata i vores privatlivspolitik, som du finder her: https://dribe.dk/alt-det-med-smaat/privatlivspolitik/..

8 Cookies.

 • CFCO A/S lagrer cookies på det device, som du bruger til at tilgå Applikationen og vores hjemmeside, med henblik på at give dig en målrettet brugeroplevelse.

9 Applikationens tilgængelighed.

 • CFCO A/S kan ikke garantere en uforstyrret adgang til Applikationen.
 • Hvis du oplever problemer, når du bruger Applikationen eller et download link, der ikke virker, bedes du kontakte os på application@dribe.dk.

10 Delvis ugyldighed.

 • Hvis en bestemmelse i Brugerbetingelserne erklæres ugyldig, skal en sådan bestemmelse erstattes på en måde, så det kommer så tæt på formålet med den oprindelige bestemmelse som muligt, og de andre bestemmelser i Brugerbetingelserne skal fortsat være gyldige.

11 Links fra Applikationen.

 • Applikationen kan indeholde links til hjemmesider, der udbydes af tredjemand. CFCO A/S har ingen kontrol med og påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne hjemmesider.
 • Din brug af sådanne hjemmesider sker på eget ansvar og risiko.

12 Ophør.

 • Du kan opsige din brugerkonto i Applikationen. Hvis du har oprettet et Dribe medlemskab, kan der kun ske opsigelse af dit medlemskab i overensstemmelse med reglerne om opsigelse i Medlemsbetingelserne. Hvis du har lejet biler via Applikationen, kan du kun opsige lejeaftalen i overensstemmelse med reglerne om opsigelse i lejeaftalen.
 • CFCO A/S kan opsige din brugerkonto med 30 dages varsel.

13 Lovvalg og værneting.

 • Dansk ret finder anvendelse, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl.

14 Kontaktoplysninger.

CFCO A/S
Park Alle 355, 2605 Brøndby
E-mail: concierge@dribe.dk
TLF: 70 23 74 23.