Medlemsbetingelser

1. Generelt.

 • 1.1 Servicen Dribe leveres af selskabet CFCO A/S, Park Allé 355, 2605 Brøndby, CVR-nr. 38 72 91 44.
 • 1.2 Disse betingelser (”Medlemsbetingelserne”) gælder for dit Dribe medlemskab. Når du opretter dit Dribe medlemskab, vil du samtidig blive bedt om at acceptere Medlemsbetingelserne. Vi opfordrer dig til at læse Medlemsbetingelserne grundigt igennem, inden du opretter dig som medlem.

2. Medlemskab.

 • 2.1 Dribe er en digital brugerplatform, der leverer leje af køretøjer på medlemsskabsbasis. Når du opretter et Dribe medlemskab, får du adgang til at leje køretøjer på Dribe applikationen, og du får adgang til på en nem og fleksibel måde at udskifte dit køretøj efter dine konkrete behov.
 • 2.2 Du kan kun få adgang til at leje køretøjer via Dribe applikationen, hvis du har et gyldigt medlemskab.
 • 2.3 Du kan oprette et medlemskab hos Dribe, hvis du er (i) minimum 21 år gammel, (ii) er i besiddelse af et gyldigt kørekort i kreditkort størrelse, (iii) har et dansk CPR-nummer, (iv) har en dansk folkeregisteradresse, (v) er i besiddelse af et gyldigt Visa (Visa eller Visa/Dankort) eller Mastercard kreditkort, (vi) har haft tre års skadefri kørsel for så vidt angår anmeldte forsikringsskader i perioden op til oprettelsen af dit medlemskab, og (vii) er kreditværdig.
 • 2.4 Når du opretter dig som medlem, giver du CFCO A/S tilladelse til at verificere de personoplysninger, som du har indtastet, og oplysningerne sammenholdes efterfølgende med dit NemID, som anvendes til digital bekræftelse af, at du accepterer oprettelsen af medlemskabet.
 • 2.5 På forlangende af CFCO A/S skal du kunne dokumentere 3 års skadefri kørsel i perioden op til oprettelsen af dit medlemskab.
 • 2.6 På forlangende af CFCO A/S skal du kunne fremvise relevante dokumenter for at vurdere din kreditværdighed. Disse dokumenter omfatter årsopgørelse(r) fra SKAT og lønseddel fra din arbejdsgiver.
 • 2.7 Du må udelukkende anvende dine egne oplysninger ved oprettelse af dit medlemskab, og dit login til Dribe applikationen er personligt og må kun benyttes af dig. I tilfælde af uautoriseret brug hæfter du for eventuelle gebyrer og forbrug samt eventuelle følgeomkostninger forbundet med den uautoriserede brug.
 • 2.8 Du er forpligtet til at sikre, at alle dine medlemsoplysninger til enhver tid er opdaterede, herunder dine kontaktinformationer, og du kan til enhver tid opdatere dine medlemsoplysninger i Dribe applikationen.
 • 2.9 Når du opretter et Dribe medlemskab, accepterer du et løbende medlemskab på 499 kr. inkl. moms (”Medlemskabsydelse(n)”) for 30 dages medlemskab. Du kan læse mere om Medlemskabsydelsen og betalingen heraf nedenfor under punkt 4.
 • 2.10 Når du har oprettet et Dribe medlemskab, kan du leje køretøjer inden for to forskellige kategorier ”Everyday Ride” og ”Special Ride”. Herudover har du 3.000 bonuskilometer til rådighed hvert år (forstået som 12×30 dage). Bonuskilometerne bliver tildelt, så snart du bliver medlem, og efterfølgende hver gang du har været medlem i en sammenhængende periode på et år (forstået som 12×30 dage), ligesom du får mulighed for at deltage i loyalitetsprogrammet ”Dribers Club”.
 • 2.11 Du kan reservere det køretøj, som du ønsker at leje, inde på Dribe applikationen, når du har et gyldigt Dribe medlemskab.
 • 2.12 Når du lejer et køretøj, indgår du i tillæg til Medlemsbetingelserne en lejeaftale med CFCO A/S vedrørende brugen af køretøjet. Det fremgår bl.a. af lejeaftalen, hvilket køretøj der er tale om, hvor lang lejeperioden er, og hvad du skal betale for at leje køretøjet. Inden indgåelsen af lejeaftalen har du mulighed for at vælge afhentnings- og afleveringssted blandt CFCO A/S’ ud- og afleveringsfaciliteter.
 • 2.13 Du kan kun udtage ét køretøj ad gangen i kategorien Everyday Ride. Det betyder, at du først kan afhente et nyt Everyday Ride køretøj, når du har afleveret det Everyday Ride køretøj, som du har i brug. Du kan imidlertid godt bestille et nyt køretøj inde på Dribe applikationen, inden du har foretaget aflevering af det køretøj, som du har i brug.
 • 2.14 CFCO A/S opkræver priser for leje af køretøjer og dertil knyttede ydelser og gebyrer efter gældende prisliste, som du kan finde på Dribe applikationen og Dribe hjemmesiden. Prislisten udgør en integreret del af parternes aftalegrundlag. Den til enhver tid gældende version af prislisten kan altid findes på Dribe applikationen og Dribe hjemmesiden. Det fremgår af punkt 6.6 og af prislisten, hvornår CFCO A/S har mulighed for at ændre i priser og gebyrer.

3. Ikrafttrædelse og ophør.

 • 3.1 Dit medlemskab træder i kraft den dag, hvor du opretter og registrerer dig som medlem.
 • 3.2 Dribe medlemskabet er et løbende medlemskab, hvor medlemskabet fortsætter automatisk, og hvor hver medlemsskabsperiode er 30 dage (”Medlemskabsperioder”).
 • 3.3 Du kan ikke opsige dit medlemskab i de første 5 Medlemskabsperioder. Når de første 5 Medlemskabsperioder er udløbet, kan du opsige dit medlemskab med virkning fra den førstkommende Medlemskabsperiode (svarende til en samlet bindingsperiode på seks måneder). I perioden 7. februar til 19. marts 2018 kan du dog godt opsige dit medlemskab med øjeblikkelig virkning, hvis du opsiger dit medlemskab inden for 14 dage fra medlemskabets oprettelsesdato.
 • 3.4 Det er en forudsætning for, at der kan ske opsigelse af dit medlemskab, at din(e) nuværende lejebil(er) er returneret til CFCO A/S, at eventuelle bindingsperioder på din lejeaftale er udløbet, og at lejeaftalen er opsagt i overensstemmelse med lejebetingelserne. Hvis du på opsigelsestidspunktet af dit medlemskab har fremtidige ordre eller reservationer, vil de automatisk blive annulleret. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du ikke er berettiget til at få refunderet forudbetalt leje for et ”Special Ride” køretøj. En annulleret ordre på et ”Everyday Ride” køretøj udløser et afbestillingsgebyr på 25 % af prisen for leje af ”Everyday Ride” køretøjet i 30 dage.
 • 3.5 Du opsiger dit medlemskab inde på Dribe applikationen.
 • 3.6 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Medlemsbetingelserne, indgåede lejeaftale(r), betingelser for Dribers Club eller brugerbetingelser for Dribe applikationen kan CFCO A/S ophæve dit medlemskab uden varsel.
 • 3.7 CFCO A/S kan i øvrigt opsige dit medlemskab med 30 dages varsel.

4. Betaling.

 • 4.1 Når du registrerer dig som medlem, skal du samtidig registrere et gyldigt Visa (Visa eller Visa/Dankort) eller Mastercard kreditkort på Dribe mobilapplikationen, der kan anvendes til betaling af dit medlemskab og leje af køretøjer. Det kreditkort, der anvendes, skal have en udløbsdato, der ligger efter udløbet af lejeperioden. Du er indforstået med, at Dribe trækker betalingen på Visa delen, hvis du har et kombineret Visa/Dankort. Når der er sket betaling med dit kort, modtager du en faktura.
 • 4.2 Når du opretter et Dribe medlemskab, skal du samtidig betale den første Medlemskabsydelse på 499 kr. inkl. moms. Herefter bliver Medlemskabet automatisk fornyet og Medlemskabsydelsen bliver trukket fra dit kreditkort hver 30. dag.
 • 4.3 Ved automatisk kortbetaling gælder i tillæg til Medlemsbetingelserne også ‘Vilkår for automatisk kortbetaling’ (fremsendt sammen med Medlemsbetingelserne). Disse kan til enhver tid findes i Dribe Applikationen.
 • 4.4 Ved forsinket betaling af Medlemsskabsydelsen, lejebetaling eller andre skyldige ydelser betales morarente samt påkravsgebyr i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.
 • 4.5 Der kan alene anvendes danske private kreditkort som betalingsmiddel. Du er forpligtet til at sikre, at der er dækning for skyldige beløb på det registrerede kreditkort, samt at kortet er aktivt, når du opretter dig som medlem og registrerer dit kreditkort. Ved udskiftning af dit kreditkort er du forpligtet til at oplyse os om de nye kortoplysninger til anvendelse ved kommende betalinger.

5. Optjening og brug af rabatkode.

 • 5.1 Du vil som Dribe medlem få tildelt en rabatkode, som du kan videregive til andre, der ønsker at blive Dribe medlemmer.
 • 5.2 Hvis rabatkoden anvendes af andre i forbindelse med oprettelse af et nyt medlemskab hos Dribe, optjener du automatisk 2 gratis Medlemskabsperioder. Herudover vil den person, der anvender rabatkoden få 2 gratis Medlemskabsperioder.
 • 5.3 Rabatkoden kan anvendes et ubegrænset antal gange, og hver gang den anvendes, optjener du automatisk 2 gratis Medlemskabsperioder, der kan anvendes i hele medlemskabets løbetid. Hvis din rabatkode f.eks. anvendes 10 gange, optjener du automatisk 20 gratis Medlemskabsperioder, der løbende anvendes.
 • 5.4 Optjente gratis Medlemsskabsperioder kan ikke omveksles til kontanter.
 • 5.5 Hvis dit medlemskab ophører, mister du de gratis Medlemskabsperioder, som du måtte have optjent i forbindelse med anvendelsen af rabatkoden.

6. Fortrydelsesret.

 • 6.1 Den lovbestemte fortrydelsesfrist er 14 dage. Ved køb af dit medlemskab accepterer du dog udtrykkeligt og anerkender, at din fortrydelsesret bortfalder, idet du kan anvende dit medlemskab i samme øjeblik, du gennemfører købet via Dribe applikationen.

7. Ændringer i Medlemsbetingelserne.

 • 7.1 CFCO A/S forbeholder sig retten til at ændre Medlemsbetingelserne løbende, herunder priser, og gebyrer.
 • 7.2 Hvis CFCO A/S foretager væsentlige ændringer i Medlemsbetingelserne, vil du blive orienteret i forbindelse med log-on på Dribe applikationen, og du vil blive bedt om at gennemgå og acceptere de ændrede Medlemsbetingelser.
 • 7.3 Væsentlige ændringer i Medlemsbetingelserne skal varsles over for dig med et varsel på mindst 30 dage til udløbet af en lejeperiode, og du kan i varslingsperioden opsige Medlemskabet til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 7 dage, uanset Bindingsperiode og normalt opsigelsesvarsel.
 • 7.4 Væsentlige ændringer varsles via Dribe Applikationen og ved individuel kommunikation, fx e-mail og sms.
 • 7.5 Enhver ændring af Medlemsbetingelserne skal ske skriftligt for at være gyldig.
 • 7.6 Vi har mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste, men du får her eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at ændre priser:

7.6.1 Udefrakommende omkostninger

Vores prissætning er afhængig af de priser og omkostninger, vi har til indkøb af de køretøjer, du kan leje gennem Dribe. En højere indkøbspris vil medføre mulige prisstigninger for dig ved leje af et køretøj.

Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Dribes levering af ydelser til vores kunder, f.eks. for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører.

7.6.2 Inflation

Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen.

Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2017 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.

Hvis prisen ændres, vil vi ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner.

Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været fx 5 % i årene 2017-2019, kan vi ændre prisen med 5 % i 2019 relativt i forhold til 2017.

7.6.3 Ændret lovgivning, regulering eller praksis

Afgiftsområdet på biler er reguleret af lovgivning og andre regler, som hyppigt ændres.

Sådanne ændringer eller fx en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at vi bliver nødt til at ændre i vilkår og priser.

7.6.4 Produktændringer

En ændring af et af Dribes produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker eller konkurrencemæssige forhold.

Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.

7.6.4 Incitament til en mere effektiv kundeadfærd

Administrationen af medlemskabsaftaler, lejeaftaler eller særlige services forbundet hermed, kan påføre os uforudsete interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til en kundes medlemskab eller lejeaftale. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer i priser og vilkår, som skaber incitament for Dribes kunder til at vælge mere effektive økonomiske løsninger.

8. Brug af persondata og markedsføring.

9. Oplysningspligt.

 • 8.1 Du har pligt til at oplyse CFCO A/S om ændringer af e-mail, telefonnummer og det til Medlemskabet tilknyttede kreditkort. Du skal registrere ændringerne på Dribes applikationen.
 • 8.2 CFCO A/S’ kommunikation med dig, herunder varsling om ændringer, anses for at være kommet frem til dig, når varslingen sker ved i Dribe applikationen og eftersendt til dig pr. e-mail eller sms.

10. Klager.

 • 9.1 Du kan klage over Dribes services eller forhold vedrørende dit medlemskab ved at rette skriftlig henvendelse via complaint@dribe.dk.
 • 9.2 Herudover henvises til https://naevneneshus.dk/, Nævnenes Hus, Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, e-mail: nh@naeveneshus.dk Europa-Kommissionens online klageportal http://ec.europa.eu/odr kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

11 Lovvalg.

 • 10.1 Enhver uenighed, ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå, eller som gælder Medlemsbetingelserne eller dit medlemskab hos Dribe, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl.

11. Yderligere information.

 • 11.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende dit medlemskab, kan du kontakte Dribes concierge service på concierge@dribe.dk.