Privatlivspolitik for hjemmesiden dribe.dk

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger, når du bruger hjemmesiden under domænenavnet https://dribedk.wpengine.com/ (“Hjemmesiden”).

1. Dataansvarlig.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dribe A/S
CVR: 38729144
Park Allé 355
2605 Brøndby
Danmark
Email: privacy@dribe.dk

2. Indledning.

 • Det er vigtigt for Dribe A/S (“Dribe”), at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt.
 • Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.
 • Privatlivspolitikken omfatter Dribes behandling af personoplysninger, som indsamles om dig, når du bruger hjemmesiden under domænenavnet https://dribedk.wpengine.com/ (“Hjemmesiden”), vores sociale medier, eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, hvor du kan modtage markedsføring via email eller SMS om leje af biler, biludstyr, konkurrencer og events (”Nyhedsbrev”).
 • Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig Dribes services via Hjemmesiden.

3. Beskrivelse af behandlingen.

Formål Kategorier af personoplysnnger Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring
Almindelig brug af hjemmesiden

Dette omfatter følgende formål:
a. Optimering af brugeroplevelse på Hjemmesiden:
Personoplysninger indsamles ved din brug af Hjemmesiden. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på Hjemmesiden – læs mere i vores cookie-politik.

b. Forretnings- og produktudvikling:
Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester – læs mere i vores cookie-politik.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
IP-adresse og Data om brug af Hjemmesiden (se cookie-politik).

Følsomme oplysninger:
Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
Ingen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
a. Direkte fra dig
Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende
behandlingsgrundlag:
a. Legitime interesser
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)
Vi deler personoplysningerne med:
a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne, så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt.
Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor.
a. Vi gemmer IP-adresse og data om brug af Hjemmesiden i op til 2 år, efter du sidst har besøgt hjemmesiden – læs mere i vores cookie-politik.
Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve

Vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, og når vi skal udsende nyhedsbreve til dig.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
Navn* og emailadresse*.

Følsomme oplysninger:
Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og
straffedomme:
Ingen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
a. Direkte fra dig.
Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Legitime interesser:
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af
legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne udsende
markedsføring)

Vi deler personoplysningerne med:
a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.
a. Vi behandler dit navn og emailadresse, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev og i op til 2 år fra tilbagekaldelse af samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Dribe.
Besøg på vores hjemmeside og app

Optimering af brugeroplevelse, samt forretnings- og produktudvikling:
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside og app. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og
optimere brugeroplevelsen, herunder ved bedre at forstå, hvem der bruger tjenesterne og hvordan tjenesterne bruges.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
Data om brug af vores hjemmeside og app. Se også cookiepolitikken for hjemmeside og app.

Følsomme oplysninger:
Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
Ingen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
a. Direkte fra dig.
Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Legitime interesser:
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os. Det legitime formål er at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside og app, forstå brugergruppen, målrette og udsende markedsføring mv.)

Vi deler personoplysningerne med:
a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.
a. Vi behandler data, som indsamles ved din brug af vores hjemmeside og app i op til 2 år.

Besøg på vores sociale medier

Optimering af brugeroplevelse på sociale medier:
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores sider på de sociale medier.
Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på vores sider på de sociale medier.

Forretnings- og produktudvikling:
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores sider på de sociale medier. Disse oplysninger bruges til at udarbejde statistik vedrørende vores sider på de sociale medier, tjenester, og videreudvikling af vores tjenester.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
Data om brug af vores sider på de sociale medier (se cookiepolitik og privatlivspolitik for de sociale medier)

Følsomme oplysninger:
Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
Ingen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
a. Direkte fra dig.
b. Facebook, Instagram, Google Plus og Twitter.
Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Legitime interesser:
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os. Det legitime formål er at kunne videreudvikle og forbedre vores sider på sociale medier, forstå brugergruppen, forbedre målrette og udsende markedsføring, samt at indsamle oplysninger om målgrupper, adfærd mv.)

Vi deler personoplysningerne med:
a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.
a. Personoplysninger behandles af de sociale medier som beskrevet i deres privatlivs- og cookie-politik. Vi modtager alene aggregerede data, som ikke udgør persondata. Oplysningene gemmes uden tidsbegrænsning.
Administration af forretningsmæssige relationer Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
Navn, adresse, email og telefonnummer.

For konsulenter behandles endvidere CV og tilsvarende oplysninger.

Følsomme oplysninger:
Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
Ingen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
a. Direkte fra dig.
b. Fra din arbejdsgiver.
Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:
a. Indgåelse og opfyldelse af en aftale
(Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
b. Legitime interesser
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Denne legitime interesse består i at kunne administrere forretningsmæssige relationer.)
Vi kan dele dine personoplysninger med:
a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
b. Koncernselskaber som varetager visse administrative opgaver på vores vegne
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

Vi behandler personoplysninger om dig så længe som vi opbevarer de kommercielle dokumenter.

 

4. Overførsler til lande uden for EU/EØS.

 • Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder:
  • USA
 • Disse lande er muligvis ikke af Europa-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vi vil sikre, at der er et retligt grundlag for overførslen, f.eks. ved at tilvejebringe fornødne garantier for overførslen ved brug af Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande, som publiceret af Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af midlerne til at tilvejebringe fornødne garantier ved at kontakte os på privacy@dribe.dk.

 

5. Pligtmæssig information.

 • Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan du ikke modtage tjenesten.

 

5. Dine rettigheder.

 • Du har følgende rettigheder:
  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os via email privacy@dribe.dk.
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

7. Ændringer.

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved besøg på Hjemmesiden eller i forbindelse med vores udsendelse af nyhedsbreve.

 

Sidst opdateret: 15.06.2018