Privatlivspolitik for Dribe A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med Dribe applikationen (“Applikationen”) og levering af Dribes ydelser.

1. Dataansvarlig.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Dribe A/S CVR: 38729144 Park Allé 355
2605 Brøndby Danmark Email:
info@dribe.dk

2. Indledning.

 • Det er vigtigt for Dribe A/S (“Dribe”), at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt.
 • Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig Dribes services igennem Dribe applikation (”Applikationen” eller “App’en”).
 • ”Du” er den person, der er oprettet som bruger i App’en, er registreret sommedlem af Dribe, eller den lejer eller registrerede fører, der har rådighed over bilen i lejeperioden.
 • Når du registrerer dig som bruger af App’en, opretter et medlemskab, lejer en bil, registreres som fører eller er i kontakt med os på anden vis, registrer vi en række personoplysninger om dig. Derudover er de biler, som vi udlejer monteret med en fysisk boks (en OBD enhed), der opsamler og sender data fra bilen til Dribe. Læs hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger nedenfor.

3. Beskrivelse af behandlingen.

3.1. Oprettelse af brugerprofil og almindelig brug af App’en

Formål:

Oprettelse af brugerprofil og almindelig brug af App’en

Dette omfatter følgende formål:

 1. Oprettelse af brugerprofil og almindelig brug af App’en: Oprettelse af din brugerprofil, sådan at du kan bruge App’en, og vi kan kommunikere med dig om App’en.
 2. Optimering af brugeroplevelse i app’en: Personoplysninger indsamles ved din brug af app’en. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen i app’en – læs mere i vores cookie-politik
 3. Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester og videreudvikling af vores tjenester – læs mere i vores cookie-politik.
 4. Autentifikation af bruger: Vi behandler biometriske oplysninger om dig, når transaktioner autoriseres i app’en ved aflæsning af biometri.

 

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Navn, adresse, email adresse, telefonnummer, adgangskode til Dribe-profil, Facebook-konto, hvis log-in med Facebook.

Data om brug af app (se cookie-politik)

Følsomme oplysninger

Biometriske oplysninger, f.eks. ansigt, iris eller fingeraftryk, alt efter hvad din telefon kan håndtere og er indstillet til.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

Ingen.

 

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Facebook, hvis log-in med Facebookkonto

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 1. Indgåelse og opfyldelse af en aftale: Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 2. Legitime interesse: Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)
 3. Samtykke: Artikel 9.2.a (samtykke) Som du til enhver tid kan trække tilbage ved at ændre indstillingerne på telefonen.

 

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med:

 1. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

 

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 1. Vi behandler dine stamoplysninger, så længe du har en brugerprofil i App’en.
 2. Hvis du lukker din brugerprofil, så slettes alle oplysninger om dig indenfor 6 måneder.

 

 

3.2. Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve

Formål

Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve

Vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, og når vi skal udsende nyhedsbreve til dig.

Afholdelse af konkurrencer

Vi behandler dine personoplysninger, når du deltager i konkurrencer, hvor vores ydelser indgår i præmien.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, nationalitet, postnummer og øvrige oplysninger du giver os ift. konkurrencen.

Følsomme oplysninger

Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

Ingen.

Oplysninger om produkter ift. konkurrencer:

Stelnummer, registreringsnummer og øvrige tekniske oplysninger om den overrakte præmie.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

a. Direkte fra dig

b. Tredjepart cookies

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 1. Legitime interesser: Artikel 6.1.a (samtykke). Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne udsende markedsføring)

 

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med:

 1. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

 

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 1. Vi behandler dit navn og emailadresse, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev og i op til 6 måneder efter du har frabedt dig at modtage vores nyhedsbrev.
 2. Vi behandler dine personoplysninger, indtil konkurrencen er afholdt og op til en måned efter udgangen af præmiens løbetid.

 

3.3. Medlemskab hos Dribe og Dribers Club

Formål

Medlemskab hos Dribe og Dribers Club

Dette omfatter følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af medlemskab: Personoplysninger anvendes til at oprette og administrere dit medlemskab hos Dribe, og sådan at du kan få adgang til Dribers Garage.
 2. Loyalitetsprogram: Vi indsamler personoplysninger om dig, når du indmelder dig i Dribers Club, for at kunne give dig mulighed for at optjene point, som kan bruges til leje af Special Ride.
 3. Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Kørekortnummer og foto på kørekort, NemID, kreditkortoplysninger, betalingsadresse, herunder oplysninger om navn, adresse, vejnavn, postnummer og by, oplysninger om skadefri kørsel, alder, CPR-nummer, CPR-adresse, og Dribe-pinkode.

Optjening af point i forbindelse med medlemskab i Dribers Club.

Følsomme personoplysninger

Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

Ingen.

 

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Det Centrale Motorregister

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 1. Indgåelse og opfyldelse af en aftale: Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 2. Retlig forpligtelse: Artikel 6.1.c. (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører)
 3. Legitime interesse: Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)
 4. Behandling i henhold til lov: CPR-nummer behandles på grundlag af § 11 i databeskyttelsesloven (behandling i henhold til lov)

 

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med:

Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

 

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 1. Personoplysninger som indsamles i forbindelse med oprettelse af medlemskab hos Dribe og i Dribers Club opbevares så længe du har et medlemskab og i op til 6 måneder herefter.
 2. Personoplysninger som indgår i kommercielle dokumenter og transaktioner, herunder ordrer og betalinger, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.
 3. Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører

 

3.4. Administration af vores forhold til dig

Formål

Administration af vores forhold til dig

Når du er oprettet som medlem af Dribe og Dribers Club, og lejer en bil behandles der personoplysninger til følgende formål:

 1. Indgåelse af lejekontrakt: Vi behandler personoplysninger om dig, og en evt. registreret fører, for at vi kan udarbejde og indgå lejeaftalen om udlejning af bilen med dig.
 2. Administration af vores forhold til dig som lejer: Personoplysninger anvendes til at identificere dig som lejer, kommunikation med dig og administration af lejekontrakt. I det omfang du har registreret en co-driver til det lejede køretøj, så vil vi også registrere en række stamoplysninger om Føreren.
 3. Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Navn, adresse, email adresse, telefonnummer, CPR-nummer, kørekortnummer og foto af kørekort samt GPS position for pick-up lokation.

Stamoplysninger om den udlejede bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.

Følsomme personoplysninger

Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

Ingen.

 

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 1. Indgåelse og opfyldelse af en aftale: Artikel 6.1.b. (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 2. Retlig forpligtelse: Artikel 6.1.c. (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører)
 3. Legitime interesse: Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

 

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med:

 1. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

 

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 1. Vi opbevarer stamoplysninger om dig, så længe du har et medlemskab. Vi gemmer oplysningerne i op til 6 måneder efter endt medlemskab.
 2. Personoplysninger som indgår i kommercielle og juridiske dokumenter, herunder lejeaftaler mv. med dig, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.
 3. Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.
 4. Vi gemmer ikke telefonens GPS position for pick-up lokation.
 5. Vi opbevarer stamoplysninger om den lejede bil, så længe så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.

 

3.5. Levering af Dribes ydelser

Formål

Levering af Dribes ydelser

 1. Levering af en ydelse, som du har anmodet om: Vi indsamler personoplysninger om dig ved din almindelige brug af den udlejede bil for at kunne levere udlejningsydelsen.
 2. Indkaldelse af den lejde bil til service: Vi indsamler tekniske oplysninger om bilen, herunder oplysninger om bilens status for at vi kan indkalde bilen til service.
 3. Håndhævelse af forretningsbetingelser: Vi behandler oplysninger ved din almindelige brug af det lejede køretøj for at kunne håndhæve vores forretningsbetingelser, herunder videresende parkeringsafgifter, fartbøder mv.
 4. Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Stamoplysninger om den udlejede bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.

Tekniske data om den lejede bil, herunder informationer om bilens udstyr og konfiguration. Oplysninger fra OBD boksen. Se appendix vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe.

Følsomme personoplysninger

Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

Oplysninger om parkeringsafgift, fartbøder eller andre lovovertrædelser.

 

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra bilen
 2. Offentlige myndigheder

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 1. Indgåelse og opfyldelse af en aftale: Artikel 6.1.b. (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 2. Legitime interesser: Artikel 6.1.f. (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de ydelser, som du har bedt om, og at kunne videreudvikle Dribes ydelser.)
 3. Berettiget interesse Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (Nødvendig til varetagelse af en Dribes berettigede interesser. Den berettigede interesse består i, at parkeringsafgifter, fartbøder eller andre lovovertrædelse videresendes til lejeren)

 

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med:

 1. Værksteder.
 2. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
 3. Offentlige myndigheder, herunder Politiet angående fartbøder samt øvrige vedr. parkeringsafgifter.

 

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål som er nævnt.

 1. Se appendix vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe for opbevaring af tekniske data om den lejede bil, herunder informationer om bilens udstyr og konfiguration, og oplysninger fra OBD boksen.
 2. Vi opbevarer stamoplysninger om den udlejede bil så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.

 

 

4. Konsekvenser ved behandlingen.

 • Med de beskrevne behandlingsaktiviteter kan Dribe få detaljeret indsigt i, hvordan bilen bruges og hvordan bilen har det.
  Det er vigtigt at være klar over, at der ved brug af de biler, som vi udlejer, opsamles en række oplysninger om bilen
  via den monteret fysiske boks (OBD enhed), og der kan derfor opbygges et billede af din brug af bilen (se appendix vedrørende
  anvendelse af datapunkter i Dribe, herunder vores formål og behov). Ligeledes kan mønstre i de tekniske data fra bilen,
  f.eks. fejlkoder, potentielt afsløre særlige brugsmønstre af bilen f.eks. tidspunkter for brug samt kørselsmønster med
  særlig kraftig belastning af bilen.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS.

 • Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder:
  • Israel
 • Disse lande er muligvis ikke af Europa-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
  for personoplysninger. Vi vil sikre, at der er et retligt grundlag for overførslen, f.eks. ved at tilvejebringe fornødne
  garantier for overførslen ved brug af Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande, som publiceret
  af Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af midlerne til at tilvejebringe fornødne garantier ved at kontakte
  os på
  info@dribe.dk.

6. Pligtmæssig information.

 • Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan du ikke oprettes som bruger
  af tjenesten.

7. Dine rettigheder.

 • Du har følgende rettigheder:
  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger
   begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte
   markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit
   samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget
   inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt
   og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os via email
  privacy@dribe.dk.
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har
  ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse
  med behandlingsaktiviteterne.

 

8. Ændringer.

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte
digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med log-on på App’en eller Hjemmesiden.

Sidst opdateret: 15.06.2018

 

9. Appendix.

Anvendelse af data i Dribe
Overordnet formål Datapunkt Behov Opbevaring
Levering af en ydelse som du har anmodet om Bilens GPS position Anvendes så medlemmet kan foretage afhentning og retunering af bil samt sikring af, at bilen er indenfor det aftalte geografiske område. Anvendes også ved brug af automatisk betaling ved parkering og identifkation ved automatisk opfyldning af brændstof Seneste værdi
Bilens vinduer Anvendes til at se om vinduer er nedrullet, når medlemmet retunerer bilen Altid
Bilens bagagerum Anvendes til at se om bagagerum er åbent, når medlemmet retunerer bilen Altid
Bilens låsestatus (døre+ baggagerum) Anvendes til at se om døre og baggagerum er låst eller ulåst, når medlemmet afhenter og retunerer bilen Altid
Bilens mobiliserings status Anvendes til at se, om motoren er forhindret i at starte og i givet fald yde hjælp til medlemmet, når medlemmet afhenter og retunerer bilen Altid
Bilens brændstofsforbrug Anvendes til at se bilens brændstofsniveau, når medlemmet afhenter og returnerer bilen Seneste værdi
Status på bilens motor Anvendes for at sikre, at bilen er slukket, når bilen afhentes og returneres Altid
Oplysninger om bilens status, så vi kan indkalde til service Bilens kilometerstand Anvendes til at danne et overblik over, hvorvidt bilen bør sendes til service Seneste værdi
Skarpe sving, hårde opbremsninger, sammenstød samt acceleration Anvendes til 1) beregning, så vi kan se, hvornår bilen skal til service igen pga. Slid, og 2) som datagrundlag for videresalg af bilen Altid
Advarselslamper Anvendes til at danne et overblik over, hvorvidt bilen bør sendes til service Altid
Airbag status Anvendes til indikation af, om bilen har været I et uheld Altid
Batteriets helbred/spænding Anvendes til beregning, så vi kan se, hvornår bilen skal til service igen Altid
Håndhævelse af forretningsbetingelser Bilens GPS position Anvendes til at sikre, at bilen befinder sig inden for det aftalte geografiske område Seneste værdi
Status på bilens motor Anvendes til at mobilisere/immobilisere bilen, hvis brugen gentagne gange ikke betaler for ydelsen eller bilen ikke befinder sig inden for aftalte geografiske område Altid
Batteriets helbred/spænding Anvendes til at identificere om bilen kan starte, hvis bilen ikke befinder sig inden for det aftalte geografiske område Altid
Bilens mobiliserings status Anvendes til at se, om motoren er forhindret i at starte, hvis bilen ikke befinder sig inden for det aftalte geografiske område Altid
Bilens kilometerstand Anvendes til at beregne og udstede faktura for den leverede ydelse i henhold til lejeaftale Seneste værdi
Efterlevelse af forsikringskrav Bilens GPS position I tilfælde af tyveri, logges bilens GPS position løbende

 

Seneste værdi

 

Demontering af ODB boks I tilfælde af tyveri, får vi får en advarsel, hvis ODB boksen forsøges demonteret

 

Altid

 

Bilens køreretning I tilfælde af tyveri, logges bilens køreretning løbende

 

Altid

 

Hastighed I tilfælde af tyveri, logges bilens hastighed løbende

 

Altid

 

Firmware updatering Bilens GPS position Anvendes til at sikre, hvornår opdatering af OBD boksens firmware kan lade sig gøre

 

15 min. observation forud for opdatering

 

Status på bilens motor Anvendes til at sikre, hvornår opdatering af OBD boksens firmware kan lade sig gøre

 

15 min. observation forud for opdatering

 

Batteriets helbred/spænding Anvendes til at sikre, hvornår opdatering af OBD boksens firmware kan lade sig gøre

 

15 min. observation forud for opdatering

 

Bilens mobiliserings status Anvendes til at sikre, hvornår opdatering af OBD boksens firmware kan lade sig gøre

 

15 min. observation forud for opdatering

 

Firmware er opdateret Anvendes til at sikre, hvornår opdatering af OBD boksens firmware kan lade sig gøre

 

15 min. observation forud for opdatering

 

Accessorisk data Bilens stelnummer Anvendes til at sikre, at den korrekte software indlæses på OBD-enheden

 

Altid

 

OBD boksens serienummer Anvendes til at sikre, at den korrekte software indlæses på OBD-enheden

 

Altid

 

Event type og id samt beskrivelse Anvendes til at danne et overblik over, hvad den indlæste oplysning på OBD-enheden vedrører

 

Altid

 

Traffilog vehicle ID Anvendes til at sikre, at den korrekte software indlæses på OBD-enheden

 

Altid