Privatlivspolitik for Dribe A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med Dribe applikationen (“Applikationen”) og levering af Dribes ydelser.

 

1. Dataansvarlig.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dribe A/S
CVR-nr: 38 72 91 44
Park Allé 355
2605 Brøndby, Danmark
Email: info@dribe.dk

 

2. Indledning

Det er vigtigt for Dribe A/S, at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt.

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig Dribes services igennem Dribe applikation (”Applikationen” eller “App’en”).

”Du” er den person, der er oprettet som bruger i App’en, er registreret som medlem af Dribe, eller den lejer eller registrerede fører, der har rådighed over bilen i lejeperioden.

Når du registrerer dig som bruger af App’en, opretter et medlemskab, lejer en bil, registreres som fører eller er i kontakt med os på anden vis, registrer vi en række personoplysninger om dig. Derudover er de biler, som vi udlejer monteret med en fysisk boks (en OBD enhed), der opsamler og sender data fra bilen til Dribe. Læs hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger nedenfor.

3. Beskrivelse af behandlingen.

I det følgende beskrives behandlingsområder ud fra samme struktur: formål, kategorier af personoplysninger, kilder, behandlingsgrundlag, modtagere og opbevaring.

 

3.1 Oprettelse af brugerprofil, og almindelig brug af App’en

Formål

 • Oprettelse af brugerprofil og indsamling af stamdata:
  Oprettelse af din brugerprofil, sådan at du kan bruge App’en, og vi kan kommunikere med dig om App’en.
 • Optimering af brugeroplevelse i App’en:
  Personoplysninger indsamles ved din brug af App’en. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen i App’en – læs mere i vores cookie-politik
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester – læs mere i vores cookie-politik.
 • Autentifikation af bruger:
  Vi behandler biometriske oplysninger om dig, når transaktioner autoriseres i App’en ved aflæsning af biometri.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, adgangskode til Dribe-profil, Facebook-konto, hvis log-in med Facebook.
  • Data om brug af app (se cookie-politik)
 • Følsomme oplysninger:
  • Biometriske oplysninger, f.eks. ansigt, iris eller fingeraftryk, alt efter hvad din telefon kan håndtere og er indstillet til.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomm:
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Facebook, hvis log-in med Facebookkonto.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftaleArtikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Legitime interesse
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)
 • Samtykke
  Artikel 9.2.a (samtykke) Som du til enhver tid kan trække tilbage ved at ændre indstillingerne på telefonen.

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.Vi behandler dine stamoplysninger, så længe du har en bruger-profil i App’en. Hvis du lukker din brugerprofil, så slettes alle oplysninger om dig indenfor 6 måneder.

 

3.2 Marketing og konkurrencer

Formål

 • Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve
  Vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, og når vi skal udsende nyhedsbreve til dig.
 • Afholdelse af konkurrencer Vi behandler dine personoplysninger, når du deltager i konkurrencer, hvor vores ydelser indgår i præmien.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, nationalitet, postnummer og øvrige oplysninger du giver os ift. konkurrencen.
  • Oplysninger om produkter ift. konkurrencer: Stelnummer, registreringsnummer og øvrige tekniske oplysninger om den overrakte præmie.
 • Følsomme oplysninger
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Tredjepart cokies

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke
  Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Legitime interesser
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne udsende markedsføring).

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Vi behandler dit navn og emailadresse, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev og i op til 2 år fra tilbagekaldelse af samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Dribe.
 • Vi behandler dine personoplysninger, indtil konkurrencen er afholdt og op til tre måneder efter udgangen af præmiens løbetid.

 

3.3 Medlemskab hos Dribe og Dribers Club

Formål

 • Oprettelse og administration af medlemskab:
  Personoplysninger anvendes til at oprette og administrere dit medlemskab hos Dribe, og sådan at du kan få adgang til Dribers Garage.
 • Loyalitetsprogram:
  Vi indsamler personoplysninger om dig, når du indmelder dig i Dribers Club, for at kunne give dig mulighed for at optjene point, som kan bruges til leje af Special Ride.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.
 • Kreditvurdering:
  Personoplysninger anvendes til kreditvurdering i forbinde med kontooprettelse.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kørekortnummer og foto på kørekort, NemID, kredit-kortoplysninger, betalings-adresse, herunder oplysnin-ger om navn, adresse, vej-navn, postnummer og by, oplysninger om skadefri kørsel, alder, CPR-nummer, CPR-adresse, og Dribe-pinkode.
  • Optjening af point i forbin-delse med medlemskab i Dribers Club.
  • Oplysninger om registrering i kreditoplysningsbureau (kun i forbindelse med kontooprettelse).
 • Følsomme personoplysninger
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrø-rende lovovertrædelser og straffedomme
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
 • Det Centrale Motorregister.
 • Kreditoplysningsbureauer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale
  Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Retlig forpligtelse
  Artikel 6.1.c. (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører)
 • Legitime interesse
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.); og at kunne tilbyde dig betalings- og kreditvilkår, der er tilpasset din økonomiske situation.
 • Behandling i henhold til lov
  CPR-nummer behandles på grundlag af § 11 i databeskyttelsesloven (behandling i henhold til lov).

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Personoplysninger som indsamles i forbindelse med oprettelse af medlemskab hos Dribe og i Dribers Club opbevares så længe du har et medlemskab og i op til 6 måneder herefter.
 • Personoplysninger som indgår i kommercielle dokumenter og transaktioner, herunder ordrer og betalinger, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.
 • Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.

3.4 Administration af vores forhold til dig

Formål

Når du er oprettet som medlem af Dribe og Dribers Club, og lejer en bil behandles der personoplys-ninger til følgende formål:

 • Indgåelse af lejekontrakt
  Vi behandler personoplys-ninger om dig, og en evt. re-gistreret fører, for at vi kan udarbejde og indgå lejeafta-len om udlejning af bilen med dig.
 • Administration af vores forhold til dig som lejer:
  Personoplysninger anvendes til at identificere dig som le-jer, forebygge svindel, kom-munikation med dig og ad-ministration af lejekontrakt. I det omfang du har registreret en co-driber til det lejede kø-retøj, så vil vi også registrere en række stamoplysninger om Føreren.
 • Forretnings- og produkt-udvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, kørekortnummer og foto af kørekort samt GPS position for pick-up lokation.
  • Stamoplysninger om den udlejede bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.
  • Betalingsoplysninger, herunder kun navn på kreditkortindehaver.
 • Følsomme personoplysninger
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale
  Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Retlig forpligtelse
  Artikel 6.1.c.
  (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører)
 • Legitime interesse
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at forebygge eventuel kreditkortsvindel, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Vi opbevarer stamoplysninger om dig, så længe du har et medlemskab. Vi gemmer oplysningerne i op til 6 måneder efter endt medlemskab.
 • Personoplysninger som indgår i kommercielle og juridiske dokumenter, herunder lejeaftaler mv. med dig, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.
 • Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.
 • Vi gemmer ikke telefonens GPS position for pick-up lokation.
 • Vi opbevarer stamoplysninger om den lejede bil, så længe så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.

 

3.5 Levering af Dribes ydelser

Formål

 • Levering af en ydelse, som du har anmodet om:
  Vi indsamler personoplysninger om dig ved din almindelige brug af den udlejede bil for at kunne levere udlejningsydelsen.
 • Indkaldelse af den lejde bil til service:
  Vi indsamler tekniske oplysninger om bilen, herunder oplysninger om bilens status for at vi kan indkalde bilen til service.
 • Håndhævelse af forretningsbetingelser:
  Vi behandler oplysninger ved din almindelige brug af det lejede køretøj for at kunne håndhæve vores forretningsbetingelser, herunder videresende parkeringsafgifter, fartbøder mv. samt ved misligholdelse af lejeaftalen.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Stamoplysninger om den udlejede bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.
  • Tekniske data om den lejede bil, herunder informationer om bilens udstyr og konfiguration. Oplysninger fra OBD boksen, samt GPS position ved manglende aflevering af bilen. Se appendix vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe.
 • Følsomme personoplysninger
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Oplysninger om parkeringsafgift, fartbøder eller andre lovovertrædelser.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra bilen
 • Offentlige Myndigheder

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale
  Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Legitime interesser
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de ydelser, som du har bedt om, og at kunne videreudvikle Dribes ydelser.)
 • Berettiget interesse
  Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (Nødvendig til varetagelse af en Dribes berettigede interesser. Den berettigede interesse består i, at parkeringsafgifter, fartbøder eller andre lovovertrædelse videresendes til lejeren)

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med:

 • Værksteder
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
 • Offentlige myndigheder, herunder Politiet angående fartbøder samt øvrige vedr. parkeringsafgifter.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål som er nævnt.

 • Se appendix vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe for opbevaring af tekniske data om den lejede bil, herunder informationer om bilens udstyr og konfiguration, og oplysninger fra OBD boksen.
 • Vi opbevarer stamoplysninger om den udlejede bil så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.

 

3.6 Almindelig brug af hjemmesiden

Formål

 • Optimering af brugeroplevelse på Hjemmesiden:
  Personoplysninger indsamles ved din brug af Hjemmesiden. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på Hjemmesiden – læs mere i vores cookie-politik.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester – læs mere i vores cookie-politik.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • IP-adresse og Data om brug af Hjemmesiden (se cookie-politik).
 • Følsomme oplysninger:
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende
behandlingsgrundlag:

 • Legitime interesser
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne, så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor.

 • Vi gemmer IP-adresse og data om brug af Hjemmesiden i op til 2 år, efter du sidst har besøgt hjemmesiden – læs mere i vores cookie-politik.

 

3.7 Besøg på vores sociale medier

Formål

 • Optimering af brugeroplevelse på sociale medier:
  Personoplysninger indsamles ved din brug af vores sider på de sociale medier. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på vores sider på de sociale medier.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Personoplysninger indsamles ved din brug af vores sider på de sociale medier. Disse oplysninger bruges til at udarbejde statistik vedrørende vores sider på de sociale medier, tjenester, og videreudvikling af vores tjenester.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Data om brug af vores sider på de sociale medier (se cookiepolitik og privatlivspolitik for de sociale medier)
 • Følsomme oplysninger:
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
 • Facebook, Instagram, Google Plus, Linkedin, Pinterest og Twitter.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Legitime interesser:
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os. Det legitime formål er at kunne videreudvikle og forbedre vores sider på sociale medier, forstå brugergruppen, forbedre målrette og udsende markedsføring, samt at indsamle oplysninger om målgrupper, adfærd mv.)

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Personoplysninger behandles af de sociale medier som beskrevet i deres privatlivs- og cookie-politik. Vi modtager alene aggregerede data, som ikke udgør persondata. Oplysningerne gemmes uden tidsbegrænsning.

 

3.8 Administration af forretningsmæssige relationer

Formål

Administration af forretningsmæssige relationer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, emailadresse og telefonnummer.
  • For konsulenter behandles endvidere CV og tilsvarende oplysninger.
 • Følsomme oplysninger:
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
 • Fra din arbejdsgiver.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale
  (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Legitime interesser
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Denne legitime interesse består i at kunne administrere forretningsmæssige relationer.)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
 • Koncernselskaber som varetager visse administrative opgaver på vores vegne.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor. Vi behandler personoplysninger om dig så længe, som vi opbevarer de kommercielle dokumenter.

 

3.9 Administration af ansøgere og ansættelser

Formål

Rekruttering af medarbejdere:
Vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger om en stilling hos os.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, emailadresse, telefonnummer, hjemmeadresse, fødselsdato, civilstand, informationer om pårørende, CPR-nr. eller lign., nationalitet, køn, oplysninger om tidligere ansættelser og referencer, uddannelseshistorik, professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer, resultater af persontype- og færdighedstests, fotos og videoklip, sproglige og erhvervsmæssige præferencer samt øvrige personoplysninger indeholdt i ansøgninger, udtalelser og CV.
  • Derudover behandles for ansøgere under 18 år oplysninger om forældremyndighedsindehavere eller værge.
  • For visse stillinger i koncernen kræves sikkerhedsgodkendelse. Vi vil derfor foranledige en sådan udført, hvis du skal varetage et sådant job.
 • Følsomme oplysninger:
  • Oplysninger vedrørende fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Oplysninger om overtrædelse af strafbelagt lovgivning samt information på straffeattest.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Koncernselskaber
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige
 • Fra tredjeparter, som kan inkludere:
  • Referencer
  • Tidligere medarbejdere, eller
  • Andre tredjeparter, herunder bureauer for baggrunds-tjek, offentlige myndigheder i forbindelse med sikkerhedsgod¬kendelser og rekrutteringsbureauer.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke
  Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale
  Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Legitime interesser
  Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os). Vores legitime interesse i denne forbindelse er at sikre udvælgelse og ansættelse af rette kandidater til stillinger i virksomheden.
 • Arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og rettigheder
  Artikel 9.2.b (nødvendig for det formål at overholde eller håndhæve arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og rettigheder), jf. § 12 i databeskyttelsesloven
 • § 8 i databeskyttelsesloven
  Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme
 • § 11 i databeskyttelsesloven
  § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende CPR-numre.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører
 • Koncernselskaber
 • Referenter
 • Offentlige myndigheder, herunder politiet i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til det formål, der er nævnt.

 • Oplysninger om ansøgere, der ikke ansættes, opbevares i op til 6 måneder efter endeligt afslag, med mindre ansøgeren har givet samtykke til længere opbevaring
 • Oplysninger om ansøgere, der ansættes, overføres til de pågældendes personalemappe og opbevares i overensstemmelse med de frister, der beskrives i vores privatlivspolitik for ansatte.

4. Konsekvenser ved behandlingen

Med de beskrevne behandlingsaktiviteter kan Dribe få detaljeret indsigt i, hvordan bilen bruges og hvordan bilen har det. Det er vigtigt at være klar over, at der ved brug af de biler, som vi udlejer, opsamles en række oplysninger om bilen via den monteret fysiske boks (OBD enhed), og der kan derfor opbygges et billede af din brug af bilen (se appendix vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe, herunder vores formål og behov). Ligeledes kan mønstre i de tekniske data fra bilen, f.eks. fejlkoder, potentielt afsløre særlige brugsmønstre af bilen f.eks. tidspunkter for brug samt kørselsmønster med særlig kraftig belastning af bilen.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside, herher og her.

Derudover benytter vi Google – herunder Google Analytics, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se en liste over de lokationer, hvor Google kan behandle dine personoplysninger her https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt “sikkert tredjeland”, og ellers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@dribe.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7. Ændringer

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med log-on på App’en eller Hjemmesiderne.

Sidst opdateret: [11/10/2019]

8. APPENDIX

Appendix for Dribes privatlivspolitik