Vilkår for automatisk betaling

1. Generelt.

  • 1.1. Disse vilkår for automatisk betaling gælder i tillæg til CFCO A/S’ medlemsbetingelser, generelle lejebetingelser, lejeaftaler, prislister mv. for dit Dribe medlemskab og leje af køretøjer.
  • 1.2. CFCO A/S har ret til at ændre disse vilkår med en måneds varsel. Ændringer varsles i overensstemmelse med medlemsbetingelserne.

2. Automatisk betaling af medlemskab og Everyday Ride lejeaftaler.

  • 2.1. Når du tilmelder dig Dribe via Dribe applikationen, skal du indtaste dine betalingskortoplysninger og betale for de første 30 dages medlemskab. Herefter bliver betalingen for dit medlemskab automatisk trukket fra dit betalingskort hver 30. dag.
  • 2.2. Når du har indgået en aftale om leje af et Everyday Ride køretøj, vil betaling for første lejeperiode blive trukket fra dit betalingskort på det afhentningstidspunkt, der fremgår af lejeaftalen. Betaling for efterfølgende lejeperioder bliver herefter automatisk trukket fra dit betalingskort hver 30. dag indtil lejeaftalen opsiges i overensstemmelse med lejebetingelserne.

3. Automatisk betaling af øvrige beløb.

  • 3.1. Hvis CFCO A/S kan gøre krav gældende mod dig i anledning af din leje og brug af et køretøj (fx ved skader på køretøjet, manglende rengøring/tankning, p-afgifter, fartbøder, m.v.), vil betaling herfor blive trukket fra dit betalingskort. Det samme gælder øvrige krav som CFCO A/S måtte have imod dig i anledning af aftaleforholdet (fx administrationsgebyrer, rykkergebyrer, og øvrige gebyrer efter den til enhver tid gældende prisliste).

4. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke.

  • 4.1. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at CFCO A/S må benytte dine betalingskortoplysninger. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske via Dribe Applikationen eller ved henvendelse til info@dribe.dk . Hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at CFCO A/S må benytte dine betalingskortoplysninger, svarer det til en opsigelse af dit Dribe medlemskab og eventuelle lejeaftaler.
  • 4.2. Hvis du ønsker at afvise eller har indsigelser mod en betaling, kan dette ske ved henvendelse til complaint@dribe.dk . Du har desuden mulighed for at gøre indsigelse imod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

5. Opdatering og opbevaring af oplysninger.

  • 5.1. Det er dit ansvar, at dine betalingskortoplysninger opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende. Du kan opdatere dine betalingskortoplysninger i Dribe applikationen.
  • 5.2. Betalingskortoplysningerne bliver registreret og opbevaret sikkert og betryggende hos en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder.