Vilkår og betingelser

Everyday Ride lejeaftale

Everyday Ride Lejeaftale  

 

Udlejer  CFCO A/S under binavnet :Dribe A/S (“vi” eller ”os”) Turbinevej 9 2860 Søborg CVR-nr. 38 72 91 44 (”Udlejer”)  Telefon: +45 70 23 74 23 Mail: info@dribe.dk  

Lejer [INSERT MEMBER NAME] [INSERT MEMBER ADDRESS] Kørekortnummer: [INSERT MEMBER DRIVERS LICENSE]: (“Lejer”)  Telefon: [INSERT MEMBER TEL NUMBER] Mail: [INSERT MEMBER MAIL]  

 

“KØRETØJET” DER ER LEJET 

Mærke: [INSERT VEHICLE MAKE]  

Model: [INSERT VEHICLE MODEL]  

Registreringsnummer: [INSERT LICENSE PLATE NUMBER]  

Stelnummer: [INSERT VIN NUMBER]  

Kilometerstand ved lejeperiodens start: [INSERT ODOMETER READ FOR BEGINNING OF PERIOD]  

Bilens seneste afleveringsdato: [LATEST VEHICLE RETURN DATE] 

 

LEJEAFTALEN 

Udleverings-og afleveringskvitteringer, Vilkår for automatisk kortbetaling, Tro- og loveerklæring om vanvidskørsel, Prislisten og privatlivspolitikken er en integreret del af Lejeaftalen og udgør sammen med de generelle lejebetingelser (”Lejebetingelserne”) det samlede aftalegrundlag mellem parterne. Lejebetingelserne kan downloades igennem Dribe Applikationen. 

 

AFHENTNINGSSTED 

Køretøjet afhentes ved første leje af Lejer fra [PICK-UP LOCATION], som er angivet i App’en. 

 

LEJEPERIODEN, BINDINGSPERIODE OG OPSIGELSE 

Fra [PLANNED PICK-UP DATE] (”Afhentningstidspunkt”) kan køretøjet afhentes ved første leje. 

Såfremt Lejer undlader at afhente Køretøjet eller afhenter Køretøjet på et senere tidspunkt end første Afhentningstidspunkt, vil Lejer stadig hæfte for betaling af lejeydelser regnet fra det aftalte Afhentningstidspunkt. 

Lejer er bekendt med, at der ikke er fortrydelsesret på leje af Køretøjet i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Udlejer har imidlertid fastsat følgende regler for afbestilling: Hvis afbestilling finder sted mindre end 30 dage før Afhentningstidspunktet, vil Lejer blive opkrævet 100% af prisen på 30 dages leje. Hvis afbestilling finder sted mere end 30 dage før Afhentningstidspunktet vil Lejer alene blive opkrævet 25% af prisen på 30 dages leje. Derudover har Lejerfor et særskilt beløb mulighed for at tilkøbe afbestillingsforsikring via Appen jf. Prislisten. 

 

Lejeperioden (“Lejeperioden“) udgør 30 dage og Lejeaftalen fornyes automatisk [PLANNED PICK-UP DATE + 30 DAYS] og kan vare i op til maksimalt 12 måneder, medmindre Køretøjet returneres eller tilbagekaldes inden. Lejer er dog bundet de første 30 dage og hæfter dermed altid for betaling af lejeydelser de første 30 dage fra afhentningstidspunktet ved første leje (”Bindingsperioden”). Efterfølgende hæfter lejer minimum frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet returneres til Udlejer.  

Såfremt Køretøjet afleveres inden Bindingsperioden er udløbet, vil Lejer ikke have ret til refundering for ubrugte lejedage i Bindingsperioden. Lejer er omvendt berettiget til en forholdsmæssig refundering for det antal ubrugte lejedage, som ligger efter Bindingsperioden, og som Lejer allerede har betalt for på afleveringstidspunktet. Hvis bilen seneste afleveringsdato ligger inden for Bindingsperioden hæfter lejer kun for betaling af lejeydelser indtil bilens seneste afleveringsdato. Ved forlængelse af lejeaftalen  vil den af Lejer fremsatte tro- og loveerklæring om vanvidskørsel ligeledes gælde denne yderligere periode, idet erklæringen har gyldighed frem til endeligt ophør af Lejeaftalen.  

Efter bindingsperioden kan lejer opsige Lejeaftalen ved at returnere Køretøjet på [DROP OFF LOCATION] ”Afleveringssted” og følge returneringsprocessen i Udlejers mobilapplikation. Lejer hæfter dog under alle omstændigheder for betaling af lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. 

 

[FAST AFLEVERINGSDATO] 

Såfremt Lejer i bookingflowet har tilkendegivet ønske om fast afleveringsdato refunderes Lejer minimum [TOTAL CASH-BACK AMOUNT] ved aflevering af Køretøjet i perioden [LEASE-END DATE – 3] - [LEASE-END DATE]   

 

[AFBESTILLINGSFORSIKRING] 

Såfremt Lejer i bookingflowet har tilvalgt Afbestillingsforsikring vil lejer ved afbestilling eller afhentning af bilen blive opkrævet 499 kr.  

 

[RENGØRNING AF RIDE] 

Såfremt Lejer har tilvalgt Rengøring af Ride, vil lejer ved aflevering af bilen blive opkrævet 399 kr. 

 

ANVENDELSE AF KØRETØJET 

Lejer og Fører af Køretøjet skal overholde Lejeaftalen, de Generelle Lejebetingelser og gældende lovgivning. Ved manglende overholdelse påhviler det Lejer at holde Udlejer skadesløs for ethvert tab, som Udlejer måtte lide som en følge heraf. 

Køretøjet må ikke anvendes til kørsel på bane, enhver form for erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse. 

 

PRIS OG BETALING 

Når Lejer underskriver Lejeaftalen, accepterer Lejer, at Udlejer må trække [TOTAL SUBSCRIPTION PRICE] forud hver 30. dag, da lejeperioden fornyes automatisk, indtil Lejer returnerer Køretøjet.  

Udover leje af Køretøjet omfatter ydelsen [TOTAL KM INCLUDED] /30 dag jf. afsnit vedrørende inkluderede og overkørte kilometer nedenfor, udgifter til grøn ejerafgift, ansvarsforsikring og kaskoforsikring (dog således at Lejer har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade,) vinter- og sommerdæk, herunder til skift af dæk, [EV PLUS PACKAGE], [HYBRID PACKAGE], [YOUNG CO:DRIBER INSURANCE], [DROP OFF INSURANCE], service-og reparationsomkostninger, dog med de begrænsninger, der følger af de generelle Lejebetingelser. Hvis bilens seneste afleveringsdato ligger inden for lejeperioden, vil lejer kun hæfte for lejeydelser indtil seneste afleveringsdatoen. 

Første betaling forfalder til betaling på Afhentningstidspunktet. De efterfølgende betalinger for lejefornyelser forfalder til betaling forud hver 30. dag, og betalingen reserveres på Lejers kreditkort 4 dage før betalingsdagen. Ved automatisk kortbetaling gælder ‘Vilkår for automatisk kortbetaling’.  

 

[STRØMPAKKEN+] 

Såfremt Lejer i bookingsflowet har tilvalgt Strømpakken+ opkræves Lejer [EL PLUS PACKAGE PRICE] kr. /30. dag for Strømpakken+ hvilket er inkluderet i prisen angivet ovenfor. 

Strømpakken+ inkluderer udleveret lade brik fra Clever med ubegrænset opladning af Køretøjet på Clevers offentligt opsatte lade standere.  

Anvendes den udleverede ladebrik til opladning af andre køretøjer end Køretøjet udgør dette misligholdelse af lejebetingelserne, og kan medføre at Lejer bliver opkrævet et gebyr, jf. Udlejers prisliste. 

I tilfælde af at Lejer mister den udleverede brik, vil Lejer ligeledes blive opkrævet et gebyr jf. udlejers prisliste. 

Endvidere, inkluderer Strømpakken+ at Lejer hver 30.dag får overført en værdi af 499 kr. til Lejers personlige balance i App’en, som Lejer kan anvende til booking af en bil i kategorien Day2Day Rides (”Day2Day balance”). 

Den opsparede Day2Day balance kan ikke veksles til kontanter og skal anvendes af Lejer senest 12 mdr. efter optjening, hvorefter den bortfalder uden yderligere varsel. Day2Day balancen bortfalder endvidere i tilfælde af, at Lejer ikke længere lejer en elbil hos Udlejer. 

Lejer har ved Afhentningstidspunktet opsparet [DAY2DAY BALANCE] til brug af bil i kategorien Day2Day Ride, med tidligste udløbsdato den [PICK UP DATE OF PLUS PACKAGE VEHICLE]. 

 

[STRØMPAKKEN HYBRID] 

Såfremt Lejer i bookingflowet har tilvalgt Strømpakken Hybrid opkræves [HYBRID PLUS PACKAGE PRICE] kr. /30. dag for Strømpakken Hybrid hvilket er inkluderet i prisen angivet ovenfor.  

Strømpakken Hybrid inkluderer udleveret lade brik fra Clever med ubegrænset opladning af Køretøjet på 

Clevers offentligt opsatte lade standere. 

 

Anvendes den udleverede ladebrik til opladning af andre køretøjer end Køretøjet udgør dette misligholdelse af lejebetingelserne, og kan medføre at Lejer kan blive opkrævet et gebyr, jf. Udlejers prisliste. 

 

I tilfælde af at Lejer mister den udleverede brik, vil Lejer blive opkrævet et gebyr, jf. Udlejers prisliste. 

 

[AFLEVERINGSFORSIKRING] 

Såfremt Lejer i bookingflowet har tilvalgt Afleveringsforsikring opkræves lejer 119 kr . /30. dag for Afleveringsforsikring hvilket er inkluderet i prisen angivet ovenfor. 

Afleveringsforsikringen dækker skader, der sædvanligvis er dækket af en kaskoforsikring, og som hver især er under selvrisikoen på kr. 5.000. Det betyder, at hvis der er tilvalgt Afleveringsforsikring, så hæfter Lejer kun for én samlet selvrisikobetaling på kr. 5.000, så længe at hver enkelt skade ikke overstiger kr. 5.000 og den samlede skadeudgift ikke overstiger kr. 25.000.  

Glasskader dækkes ikke af Afleveringsforsikringen, og disse har en egen selvrisiko på kr. 1.000. Herudover dækker Afleveringsforsikringen ikke skader forvoldt af dyr på Køretøjets interiør eller rengøring i forbindelse med aflevering af Køretøjet, der afregnes i henhold til Prislisten. 

 

INKLUDEREDE OG OVERKØRTE KILOMETER 

Eventuelt overkørte kilometer opgøres ved Køretøjets aflevering og afregnes med [OVERAGE CHARGE] kr. pr. kilometer.  

Hver sammenhængende lejeperiode på 30 dage inkluderer [TOTAL KM INCLUDED] km [hvor af [KM PACKAGE] er tilkøbt via. KM tilvalg i bookingflowet]. Ved Lejeperioder kortere end 30 dage inkluderes [TOTAL KM INCLUDED / 30] pr dag. Overskrides dette antal kilometer, faktureres Lejer særskilt for overkørte kilometer med en overkørt kilometer sats af [OVERAGE KM PRICE FOR VEHICLE] kr. pr kilometer, der også fremgår I lejers applikation ved booking af bilen. Lejerens resterende kilometer vil bruges forud for separat opkrævning af overkørte kilometer. De brugerkonto oplyste kilometer er udregnet fra en overkørt kilometer sats på 1 kr. pr kilometer. De 1.000 inkluderede kilometer vedrører alene det pågældende Køretøj og kan ikke modregnes kørte kilometer i tidligere eller senere Køretøjer eller Lejeaftaler.  

PARKERINGSAFGIFTER, BØDE OG GEBYRER 

På samme måde som, hvis Lejer havde været Køretøjets ejer, er Lejer ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i Lejeperioden og sker i forbindelse med Lejers eller eventuel Førers brug af Køretøjet. Lejer hæfter for alle gebyrer, bøder og afgifter, herunder vejafgifter, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Køretøjet under Lejeperioden og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. Lejer accepterer, at Udlejer er berettiget til at trække disse omkostninger på Lejers kreditkort med tillæg af det administrationsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste jf. Lejebetingelserne. 

 

FØRERE 

Køretøjet må kun føres af Lejer og de angivne førere, som har haft minimum 3 års skadefri kørsel for så vidt angår anmeldte forsikringsskader, hvor føreren er blevet kendt helt eller delvis ansvarlig i perioden op til Lejeperioden. 

Køretøjet må kun føres af Lejer eller de(n) anførte Fører(e). Hvis Køretøjet beskadiges, medens den føres af andre end Lejer eller Føreren/Førerne, kan Udlejers forsikringsselskab gøre regres gældende over for både Lejer og Føreren/Førerne for de opståede skader og tab. 

Lejer er over for Udlejer ansvarlig for enhver skade på Køretøjet og tab, som Udlejer måtte lide som følge af Lejers leje af Køretøjet, uanset hvem der fører det. 

 

SKADER OG ULYKKER 

Udlejer har tegnet en ansvars- og kaskoforsikring for Køretøjet, hvor Lejer og Føreren/Førerne anses for sikrede. 

 

LEJER HAR EN SELVRISIKO PÅ 5.000 KR. PR. SKADE 

Forsikringsselskabet kan imidlertid gøre regres gældende over for Lejer eller Føreren/Førerne for det fulde tab i følgende tilfælde: 

  • Hvis den pågældende har ført Køretøjet uden at have gyldigt kørekort, 

  • Hvis Køretøjet er ført af andre end Lejer/Føreren/Førerne,  

  • Hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2. 

Ved væsentlig skade, ulykke eller havari skal Lejer straks underrette Udlejer telefonisk på 70 23 74 23. 

Lejer er forpligtet til at anmelde enhver skade på Køretøjet til Udlejers forsikringsselskab, Codan. Kontaktoplysninger findes på Dribe applikationen samt på www.dribe.dk. Lejers anmeldelsespligt omfatter også mindre buler, stenslag og skader af kosmetisk art. 

Ved driftsstop skal Udlejers mobilitetsservice anvendes. Kontaktlysninger på Udlejers mobilitetsservice findes på Dribe applikationen samt på www.dribe.dk. 

 

AFLEVERINGSSTED 

Hvis Lejer ønsker at returnere Køretøjet skal returnering ske på [RETURN LOCATION] som er angivet i App’en. 

 

OVERDRAGELSE 

Lejer er ikke berettiget til, hverken helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge Lejeaftalen uden Udlejerens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af lov. 

Udlejer er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Lejeaftalen, herunder også indgåede aftaler om betalingsservice og tilsvarende. Overdragelsen kan dog blive betragtet som en væsentlig ændring, der i så fald vil blive varslet over for Lejer i overensstemmelse med punkt 13 i de generelle Lejebetingelser. 

 

ÆNDRINGER I LEJEAFTALEN 

Udlejer er berettiget til at ændre vilkårene i Lejeaftalen, herunder priser og gebyrer, jf. punkt 13 i de generelle Lejebetingelser. Væsentlige ændringer skal varsles over for Lejer med et varsel på mindst 30 dage til udløbet af en lejeperiode, og Lejer kan i varslingsperioden opsige Lejeaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 7 dage, uanset Bindingsperiode. 

Væsentlige ændringer varsles via individuel kommunikation, fx e-mail eller sms, se Lejeaftalens afsnit om ‘Kommunikation’. 

 

KOMMUNIKATION 

Lejer er forpligtet til at oplyse Udlejer om sine til enhver tid gældende person- og kontaktoplysninger, herunder e-mail, telefonnr. m.v. 

Kommunikation mellem Lejer og Udlejer, herunder varsling om ændringer, og anmodning om Lejers accept af væsentlige ændringer, anses for at være kommet frem til Lejer, når meddelelsen er sendt via push-besked i Dribe applikationen og eftersendt pr. e-mail, eller sms. 

 

ØVRIGE VILKÅR 

Ved bekræftelse på denne Lejeaftale erklærer Lejer at være bekendt med og have accepteret det samlede aftalegrundlag, herunder Udlejers generelle Lejebetingelser, Vilkår for automatisk kortbetaling, Prislisten, Privatlivspolitik og de af Udlejer udstedte afhentnings- og afleverings kvitteringer. De generelle Lejebetingelser er til enhver tid tilgængelige på Dribes mobilapplikation og på Dribes hjemmeside www.dribe.dk. 

Desuden henvises der til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder udlejningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 2013-05-02 nr. 463 med senere ændringer). 

“§ 10 Et udlejet motorkøretøj må kun føres af Lejer eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil, jf. § 5, stk. 3, nr. 1. 

Stk. 2. Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet. ” 

“§ 14 

Udlejer og Lejer kan aftale, at Lejer skal holde udlejer skadesløs for ethvert beløb på indtil 5.000 kr., som udlejer er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolicen eller i en eventuel kaskoforsikringspolice om, at udlejer bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring.” 

 

TRO- OG LOVEERKLÆRING OM VANVIDSKØRSEL 

Jeg erklærer på tro og love, at jeg eller dem jeg måtte overlade køretøjet til, berettiget eller uberettiget, ikke vil køre i bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med de særligt skærpede 

regler i færdselsloven om vanvidskørsel, hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og 

herefter konfiskere køretøjet. 

 

Jeg accepterer at jeg er fuldt erstatningsansvarlig over for ejeren af denne bil, hvis jeg eller den jeg 

måtte overlade bilen til, overtræder reglerne om vanvidskørsel. Jeg anerkender at jeg hermed er 

orienteret om risikoen for at blive pålagt at betale en erstatningssum svarende til minimum køretøjets 

værdi, til ejeren af det lånte/leasede/lejede køretøj, i tilfælde af, at køretøjet konfiskeres. 

 

Jeg er indforstået med at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, 

hvis betaling ikke forfalder rettidigt. 

 

Jeg erklærer, at jeg ikke tidligere er straffet for hensynsløs kørsel, vanvidskørsel eller for 

andre lignende forseelser i færdselsloven. Jeg erklærer ligeledes, at jeg i tilfælde af konfiskation som 

følge af vanvidskørsel, har betalingsevnen til at erstatte det konfiskerede køretøj enten kontant eller 

ved en løbende afdragsordning. 

 

Jeg erklærer herudover at være indforstået med, at jeg skal holde ejeren af køretøjet skadesløs for 

ethvert beløb, som ejeren er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ejerens forsikring om, 

at ejeren bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring. 

 

Eventuelle aftalte begrænsninger af selvrisikobeløb eller andre aftalte ansvarsbegrænsninger 

tilsidesættes ved vanvidskørsel, idet min hæftelse i dette tilfælde vil være ubegrænset. 

 

Særligt følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel: 

• Forsætlig forvoldelse af skade på andres person eller ting, forsætlig fremkaldelse af 

nærliggende fare herfor, eller i øvrigt kørsel på en særlig hensynsløs måde. 

• Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen. 

• Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover. 

• Spirituskørsel med en promille over 2,00. 

 

UNDERSKRIFT 

Lejeaftalen accepteres og opbevares digitalt af Udlejer. Et eksemplar af den accepterede Lejeaftale vil være tilgængelig for Lejer i Dribe applikationen og kan af Lejer downloades som en PDF. 

Udleveringskvittering, afleveringskvittering og eventuel tilstandsrapport udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf Udlejer og Lejer hver modtager ét eksemplar. 

Dato: [PLANNED PICK-UP DATE] 

[NAME OF CO-DRIVER 1] 

CPR-nr.: [CPR NUMBER OF CO-DRIVER 1] 

Kørekortnummer: [DRIVERS LICENSE NUMBER OF CO-DRIVER 1] 

(REPEAT THE ABOVE PROCESS FOR EACH CO-DRIVER)