Vilkår og betingelser

Privatlivspolitik

Der står intet i vores juridiske dokumenter, som vi ikke selv ville skrive under på. Du kan tilgå alle dokumenterne både her og i appen, så du kan læse dem igennem i ro og mag.

Lejeaftalen sender vi til dig hver 30. dag, fordi du jo som sagt, kun er bundet i 30 dage. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores Customer Care på 70 23 74 23 eller info@dribe.dk.

Privatlivspolitik for :Dribe A/S 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger i forbindelse med Dribe applikationen ("applikationen") og levering af Dribes ydelser.   

1. DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Dribe A/S CVR-nr: 38 72 91 44 Park Allé 355 

2605 Brøndby, Danmark Email: info@dribe.dk   

2. INDLEDNING 

Det er vigtigt for Dribe A/S, at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt. 

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig Dribes services igennem Dribe applikation (”applikationen” eller "app'en"). 

”Du” er den person, der er oprettet som bruger i app’en, er registreret som medlem af Dribe, eller er den lejer eller registrerede fører, der har rådighed over køretøjet i lejeperioden.  

Når du registrerer dig som bruger af app’en, opretter et medlemskab, lejer et køretøj, registreres som fører eller er i kontakt med os på anden vis, registrer vi en række personoplysninger om dig. Derudover er de køretøjer, som vi udlejer monteret med en fysisk boks (en OBD og/eller GPS-enhed), der opsamler og sender data fra køretøjet til Dribe. Læs hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger nedenfor.  


Indholdsfortegnelse:

 • Oprettelse af brugerprofil samt brug af app'en

 • Marketing og konkurrencer

 • Brugerkonto hos :Dribe

 • Oprettelse og administration af lejeforhold

 • Levering af :Dribe's ydelser

 • Almindelig brug af hjemmesiden og app'en

 • Besøg på vores sociale medier

 • Administration af ansøgere og ansættelser

Hvert af ovenstående emner er inddelt i følgende punkter:

- Aktivitet  

- Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

- Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

- Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

- Vi deler personoplysningerne med: 

- Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

 • Oplysninger indsamlet direkte fra køretøjer via GPS og fysisk boks (OBH)

 • Overførsler til lande udenfor EU/EØS  

 • Dinde rettigheder

 • Ændringer

 • Bilag over data indsamlet fra køretøjer


3. Beskrivelse af behandlingen 

Oprettelse af brugerprofil samt brug af app'en

Aktivitet  

a) Oprettelse af brugerprofil og indsamling af stamdata: 

Oprettelse af din brugerprofil, sådan at du kan bruge app'en, og vi kan kommunikere med dig om app'en. 

b) Oprettelse og deling af brugeranmeldelser: 

Oprettelse af en brugeranmeldelse af et køretøj med henblik på at andre brugere kan læse denne. 

c) Optimering af brugeroplevelse i app'en:  

Personoplysninger indsamles ved din brug af app'en. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen i app'en - læs mere i vores cookie-politik  

d) Forretnings- og produktudvikling:  

Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester - læs mere i vores cookie-politik

e) Autentifikation af bruger:  

Vi behandler biometriske oplysninger om dig, når transaktioner autoriseres i app’en ved aflæsning af biometri.  

f) Oplysninger, som udstilles over for brugeren af Dribe app’en:   

Vi indsamler oplysninger via køretøjet med det formål at kunne udstille relevante informationer om din kørsel over for dig i Dribe app’en.  

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

a)+c)+d) Almindelige personoplysninger  

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, adgangskode til Dribe-profil.  

b) Brugerens navn, profilbillede (selvvalgt), hvor længe brugeren har været Dribe-medlem og tid i den brugeranmeldte bil.   

c)+d) Data om brug af app (se cookie-politik) 

f) Bilens brændstofforbrug eller batteriets spænding. 

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme   Ingen. 

Skader på køretøj

a) Skader på køretøjet, ulykker og havari som køretøjet er involveret i og øvrige oplysninger, der følger af den individuelle aftale. 

Kilder  

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

a)+b)+c)+e) Direkte fra dig 

a) Forsikringsselskaber vi har tegnet forsikring hos. 

f) Fra køretøjet 

Behandlingsgrundlag 

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: 

a)+c)+d) Indgåelse og opfyldelse af en aftale  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)  

a) Retlig forpligtigelse  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler CFCO A/S, herunder, men ikke begrænset, ansvarsforsikring af motorkøretøjer, jfr. Færdselslovens § 105 samt Bekendtgørelse nr. 1618 af 18. december 2018 om ansvarsforsikring af motorkøretøjer.    

b)+c)+d)+f Legitime interesse Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne udstille relevante oplysninger om din brug af køretøjet over for dig, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.). Herudover har vi og vores brugere en legitim interesse i at kunne dele og se anmeldelser fra andre brugere om de biler, der lejes via Dribe app’en. 

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: 

a)+b)+c)+d) Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører. 

a)+b)+c) Samarbejdspartnere, herunder til køretøjvurdering, tilfredsundersøgelser og ekstern klargøring af køretøjer.  

a) Forsikringsselskaber vi har tegnet forsikring af køretøjer hos. 

b) Andre brugere af Dribe app’en.  

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

a)+b)+c)+d)+e)+f) Vi behandler dine stamdata, så længe du har en bruger-profil i app’en. Hvis du lukker din brugerprofil, så slettes alle oplysningerne om dig indenfor 3 år. 

b) Dine brugeranmeldelser bliver anonymiseret i app’en, når du lukker din brugerprofil.  Så længe din brugerprofil er aktiv, kan du altid slette dine brugeranmeldelser.  

Marketing og konkurrencer

Aktivitet

a) Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve   Vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, og når vi skal udsende nyhedsbreve til dig. 

b) Afholdelse af konkurrencer Vi behandler dine personoplysninger, når du deltager i konkurrencer, hvor vores ydelser indgår i præmien. 

Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

a)+b) Almindelige personoplysninger: 

Navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, nationalitet, postnummer og øvrige oplysninger du giver os ift. konkurrencen. 

 Oplysninger om produkter ift. konkurrencer: Stelnummer, registreringsnummer og øvrige tekniske oplysninger om den overrakte præmie. 

Følsomme oplysninger  Ingen. 

 Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme   Ingen. 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

a)+b)Direkte fra dig 

Tredjepart cookies. 

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: 

a)+b) Samtykke 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (samtykke) 

a) Legitime interesser 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne udsende markedsføring). Selve udsendelsen af direkte markedsføring sker på baggrund af dit samtykke efter markedsføringsloven. 

Vi deler personoplysningerne med: 

a)+b) Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten. 

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

a) Vi behandler dit navn og emailadresse, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger til dette formål. Selve samtykkeerklæringen opbevares dog i op til 2 år fra tilbagekaldelse af samtykke.  

b) Vi behandler dine personoplysninger, indtil konkurrencen er afholdt og op til 3 måneder efter udgangen af præmiens løbetid. 

Brugerkonto hos :Dribe

Aktivitet 

Oprettelse og administration af brugerkonto:  

Personoplysninger anvendes til at oprette og administrere din brugerkonto hos Dribe, og sådan at du kan få adgang til Dribes Garage.    

Forretnings- og produktudvikling:  

Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.  

Servicemeddelelser: Personoplysninger kan anvendes til at udsende servicemeddelelser, varsler og andre ændringer  

 Kreditvurdering: 

Personoplysninger anvendes til kreditvurdering i forbindelse med kontooprettelse. 

Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

Almindelige personoplysninger:  

a)+b)+c) Kørekortnummer og foto på kørekort, NemID, kreditkortoplysninger, betalingsadresse, herunder oplysninger om navn, adresse, vejnavn, postnummer og by, oplysninger om skadefri kørsel, alder, CPR-nummer, CPR-adresse, og Dribe-pinkode.   

d) Oplysninger om registrering i kreditoplysningsbureau (kun i forbindelse med kontooprettelse).  

Følsomme personoplysninger Ingen.   

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme  Ingen. 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

a)+b)+c)+d) Direkte fra dig 

a)+c) Det Centrale Motorregister. 

d) Kreditoplysningsbureauer. 

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

a)+c)+d) Indgåelse og opfyldelse af en aftale  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)  

a) Retlig forpligtelse Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c. (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører og bogføringsloven)  

b) Legitime interesse Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at behandle personoplysninger med henblik på at kunne målrette og udsende markedsføring, samt at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv); og at kunne tilbyde betalings - og kreditvilkår, der er tilpasset din økonomiske situation).   

a) Samtykke Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (CPR-nummer og andre personoplysninger til brug for udførelse af kreditvurdering, indhentes på baggrund af dit forudgående samtykke)   

Vi deler personoplysningerne med: 

a)+b)+c)+d) Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.  

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

a)+b)+c)+d) Personoplysninger som indsamles i forbindelse med oprettelse af brugerkonto opbevares så længe du er bruger og i op til 12 måneder herefter. 

a)+b)+c) Personoplysninger som indgår i kommercielle dokumenter og transaktioner, herunder ordrer og betalinger, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 3 år herefter.  

a) Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer, lejekontrakt mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs.5 år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.  

Oprettelse og administration af lejeforhold

Aktivitet 

Når du er oprettet som bruger af Dribe og lejer et køretøj, behandles der personoplysninger til følgende formål:  

Indgåelse af lejekontrakt 

Vi behandler personoplysninger om dig, og en evt. registreret fører, for at vi kan udarbejde og indgå lejeaftalen om udlejning af køretøjet med dig.  

Administration af vores forhold til dig som lejer: 

Personoplysninger anvendes til at identificere dig som lejer, forebygge svindel, kommunikation med dig og administration af lejekontrakt. I det omfang du har registreret en co-driver til det lejede køretøj, så vil vi også registrere en række stamdata om Føreren.  

Forretnings- og produktudvikling:  

Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser. 

Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

Almindelige personoplysninger:  

a)+b)+c)Navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, kørekortnummer, billede af dit ansigt og foto af kørekort samt GPS position for pick-up lokation for biler og motorcykler .  

a)+b)+c) Stamdata om det udlejede køretøj, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.    a)+b)Betalingsoplysninger, herunder kun navn på kreditkortindehaver. Vi bemærker, at vi er forpligtede i henhold til lovgivningen og, at du er kontraktuelt forpligtet til at oplyse om en lang række af ovenstående personoplysninger. Konsekvenserne af ikke at give en række af personoplysningerne med henblik på at kunne oprette lejeforholdet, vil være at aftale om leje ikke kan indgås. 

Følsomme personoplysninger Ingen.   

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme  Ingen.      

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

a)+b)+c) Direkte fra dig.    

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: 

Indgåelse og opfyldelse af en aftale   a)+b) Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)  

Retlig forpligtelse  a)+b)Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c. og databeskyttelseslovens §11 (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører og påkræver indhentelse af kørekort, hvorfra CPR-nummer kan være synligt)  

Legitime interesse  a)+b)+c) Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at forebygge eventuel kreditkortsvindel, verificere, at du er den du udgiver dig for at være, udsende meddelelser, at kunne behandle personoplysninger med henblik på at målrette og udsende markedsføring, og for at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet m.v.)  

Samfundets interesse  b) Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e (Samfundets interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende) 

Vi deler personoplysningerne med: 

b)+c) Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, offentlige myndigheder, rådgivere og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten. 

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

a)+b)+c) Vi opbevarer stamdata om dig, så længe du er bruger. Vi gemmer oplysningerne i op til 12 måneder efter opsagt brugerkonto. 

b)+c) Personoplysninger som indgår i kommercielle og juridiske dokumenter, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 3 år herefter. Selve lejeaftalen opbevares dog i mindst 5 år i overensstemmelse med bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører. 

b) Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. 5 år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.  

b) Vi gemmer ikke telefonens GPS-position for pick-up lokation. 

b) Vi opbevarer stamdata om det lejede køretøj så længe du er registreret som bruger i appen eller er aktiv bruger i henhold til lejeaftale og i op til 12 måneder herefter.  

Levering af :Dribe's ydelser

Aktivitet 

Levering af en ydelse, som du har anmodet om:   Vi indsamler personoplysninger om dig ved din almindelige brug af det udlejede køretøjfor at kunne levere udlejningsydelsen.  

Indkaldelse af det lejede køretøj til service:  Vi indsamler tekniske oplysninger om køretøjet, herunder oplysninger om køretøjets status for at vi kan indkalde køretøjet til service.  

Håndhævelse af forretningsbetingelser:  Vi behandler oplysninger ved din almindelige brug af det lejede køretøj for at kunne håndhæve vores forretningsbetingelser, herunder videresende parkeringsafgifter, fartbøder mv. samt ved misligholdelse af lejeaftalen.  

Forretnings- og produktudvikling:   Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.  

Udlevering af oplysninger til private og offentlige myndigheder  Vi kan udlevere dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder politiet samt forsikringsselskaber i tilfælde af, at de anmoder os konkret herom mhp. undersøgelse af mulige strafbare forhold. 

Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

Almindelige personoplysninger:   a)+b)+c)+d) Stamdata om den udlejede køretøj, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.   

a)+b)+c)+d) Tekniske data om det lejede køretøj, herunder informationer om køretøjets udstyr og konfiguration. Oplysninger fra OBD boksen, samt GPS position ved manglende aflevering af køretøjet. Se punkt 8 (bilaget) vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe. 

Følsomme personoplysninger Ingen.   

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme   c)+e) Oplysninger om parkeringsafgift, fartbøder eller andre lovovertrædelser. 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

a)+b)+c)+d)+e) Direkte fra køretøjet  c)+e) Offentlige Myndigheder. 

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag

Indgåelse og opfyldelse af en aftale   a)+b)+c) Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)  

Retlig forpligtelse          e) Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse i forbindelse med udlevering af personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder politiet).  

Legitime interesser  a)+b)+c)+d) Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er kunne videreudvikle Dribes ydelser.)     

Berettiget interesse   d)  Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (Nødvendig til varetagelse af en Dribes berettigede interesser. Den berettigede interesse består i, at parkeringsafgifter, fartbøder eller andre lovovertrædelser videresendes til lejeren. Gælder både behandling og videregivelse.)   

e) Databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, når behandling, herunder videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber, sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. 

Vi deler personoplysningerne med: 

b)+c) Værksteder 

a)+b)+c) Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten. 

c)+e) Offentlige myndigheder, herunder Politiet angående fartbøder og andre lovovertrædelser samt øvrige vedr. parkeringsafgifter, og rådgivere. 

e) Forsikringsselskaber mhp. undersøgelse af mulige strafbare forhold.   

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

Se punkt 8 nederst i privatlivspolitikken (bilaget) vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe for opbevaring af tekniske data om det lejede køretøj, herunder informationer om køretøjets udstyr og konfiguration, og oplysninger fra OBD- boksen. Disse datapunkter (tekniske data) anonymiseres eller slettes senest 4 år efter, at det pågældende køretøj blev indregistreret hos Dribe.      

a)+b)+c) Vi opbevarer stamdata om det udlejede køretøj så længe du er registreret som bruger i appen eller er aktiv bruger i henhold til lejeaftale og i op til 5 år  herefter. Selve lejeaftalen opbevares i mindst 5 år i overensstemmelse med bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører. 

a)+b)+c)+e) Personoplysninger kan også opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til igangværende sager.  

Almindelig brug af hjemmesiden og app'en

Aktivitet 

Optimering af brugeroplevelse på Hjemmesiden og i Dribe app’en:  Personoplysninger indsamles ved din brug af Hjemmesiden og Dribe app’en. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på Hjemmesiden – læs mere i vores cookie-politik 

Forretnings- og produktudvikling:  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester – læs mere i vores cookie-politik 

Markedsføring: 

Personoplysninger indsamlet via cookies kan behandles med henblik på markedsføring.  

Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

Almindelige personoplysninger:  a)+b)+c) IP-adresse, dine interesser og Data om brug af Hjemmesiden og Dribe app’en (se cookie-politik).  

Følsomme oplysninger: Ingen.  

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme: Ingen. 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

a)+b)+c) Direkte fra dig. 

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: 

Samtykke  a)+b)+c) Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder baggrund af dine præferencer, sker på baggrund af dit forudgående samtykke).  

Legitime interesser  a)+b)+c) Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet m.v.). Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og funktionscookies sker som følge af vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig den bedst mulige oplevelse og services.   - Vi indhenter herudover altid tilladelse (cookiesamtykke) efter cookiebekendtgørelsen, inden der indsamles data og personoplysninger. Din forudgående tilladelse er dermed også forudsætningen for indsamling af personoplysninger via cookies med henblik på den efterfølgende behandling af os, annoncører og andre tredjeparter. 

Vi deler personoplysningerne med: 

a)+b)+c) Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten, annoncører og sociale medier. 

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

a)+b)+c) Vi gemmer IP-adresse og data om brug af Hjemmesiden og Dribe app’en i op til 2 år, efter du sidst har besøgt hjemmesiden eller har anvendt app’en – læs mere i vores cookie-politik 

Besøg på vores sociale medier

Aktivitet 

Optimering af brugeroplevelse på sociale medier:   Personoplysninger indsamles ved din brug af vores sider på de sociale medier. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på vores sider på de sociale medier. 

Forretnings- og produktudvikling:   Personoplysninger indsamles ved din brug af vores sider på de sociale medier. Disse oplysninger bruges til at udarbejde statistik vedrørende vores sider på de sociale medier, tjenester, og videreudvikling af vores tjenester. 

Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

Almindelige personoplysninger:  a)+b) Data om brug af vores sider på de sociale medier (se cookiepolitik og privatlivspolitik for de sociale medier).  

Følsomme oplysninger: Ingen.  

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:  Ingen.  

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

a)+b) Direkte fra dig. 

a)+b) Facebook, Instagram, Google Plus; LinkedIn og Twitter. 

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: 

Samtykke  a)+b) Databeskyttlesesforordningens artikel 6.1.a (Målrette og udsende markedsføring).  

Legitime interesser:  a)+b) Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os. Det legitime formål er at kunne videreudvikle og forbedre vores sider på sociale medier, forstå brugergruppen, forbedre målrette og udsende markedsføring, samt at indsamle oplysninger om målgrupper, adfærd mv.)  

Vi deler personoplysningerne med: 

a)+b) Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten. 

nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

Personoplysninger behandles af de sociale medier som beskrevet i deres privatlivs- og cookie-politik. Vi modtager alene aggregerede data, som ikke udgør persondata. Oplysningerne gemmes uden tidsbegrænsning. 

Administration af ansøgere og ansættelser

Aktivitet 

Rekruttering af medarbejdere: Vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger om en stilling hos os.    

Vi behandler følgende personoplysninger om dig  

Almindelige personoplysninger:  Navn, e-mailadresse, telefonnummer, hjemmeadresse, fødselsdato, civilstand, informationer om pårørende, CPR-nr. eller lign., nationalitet, køn, oplysninger om tidligere ansættelser og referencer, uddannelseshistorik, professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer, resultater af persontype- og færdighedstests, fotos og videoklip, sproglige og erhvervsmæssige præferencer samt øvrige personoplysninger indeholdt i ansøgninger, udtalelser og CV. Derudover behandles for ansøgere under 18 år oplysninger om forældremyndighedsindehavere eller værge.  For visse stillinger i koncernen kræves sikkerhedsgodkendelse. Vi vil derfor foranledige en sådan udført, hvis du skal varetage et sådant job.   

Følsomme oplysninger:  Oplysninger vedrørende fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.  

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:   Oplysninger om overtrædelse af strafbelagt lovgivning samt information på straffeattest.  

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. 

Direkte fra dig Koncernselskaber Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige Fra tredjeparter, som kan inkludere:  

Referencer  Tidligere medarbejdere, eller  Andre tredjeparter, herunder bureauer for baggrundstjek, offentlige myndigheder i forbindelse med sikkerhedsgodkendelser og rekrutteringsbureauer. 

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: 

Samtykke   Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (samtykke)  

Indgåelse og opfyldelse af en aftale  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt) 

Legitime interesser  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os). Vores legitime interesse i denne forbindelse er at sikre udvælgelse og ansættelse af rette kandidater til stillinger i virksomheden.  

Arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og rettigheder  Databeskyttelsesforordningens atikel 9.2.b (nødvendig for det formål at overholde eller håndhæve arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og rettigheder), jf. § 12 i databeskyttelsesloven.  

§ 8 i databeskyttelsesloven  Databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme  

§ 11 i databeskyttelsesloven   § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende CPR-numre.  

Vi deler personoplysningerne med: 

Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører Koncernselskaber Referenter Offentlige myndigheder, herunder politiet i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse og rådgivere.  

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.  

Oplysninger om ansøgere, der ikke ansættes, opbevares i op til 6 måneder efter endeligt afslag, medmindre ansøgeren har givet samtykke til længere opbevaring. Oplysninger om ansøgere, der ansættes, overføres til de pågældendes personalemappe og opbevares i overensstemmelse med de frister, der beskrives i vores privatlivspolitik for ansatte.

OPLYSNINGER INDSAMLET DIREKTE FRA KØRETØJET VIA GPS OG FYSISK BOKS (OBH)   

Det er vigtigt at være klar over, at der ved brug af de køretøjer, som vi udlejer, opsamles en række oplysninger om køretøjet via den monterede fysiske boks (OBD- enhed) og GPS, hvorigennem der kan opbygges et billede af din brug af køretøjet. Ligeledes kan mønstre i de tekniske data fra køretøjet, f.eks. fejlkoder, potentielt afsløre særlige brugsmønstre af bilen f.eks. tidspunktet for brug samt kørselsmønster med særlig kraftig belastning af køretøjet m.v. Hvilke helt konkrete personoplysninger vi kan indsamle om dig via GPS og den fysiske boks fremgår i bilaget, der foreligger nederst i denne privatlivspolitik (punkt 8).  Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er som også beskrevet ovenfor vores legitime interesser, som vi har vurderet vægter tungere end dine interesser, i at vi ikke behandler personoplysningerne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f. De legitime interesser er nærmere beskrevet i bilaget til denne privatlivspolitik. Derudover behandler vi i visse tilfælde dine personoplysninger indsamlet via GPS og fysisk boks for at opfylde vores betingelser og lejeaftalen med dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b.  Samtlige formål med indsamlingen af data fra GPS og køretøjet er også angivet i bilaget til privatlivspolitikken.  

Vi gør opmærksom på, at GPS udelukkende anvendes, så du kan foretage afhentning og retur inden for det aftalte område, ved brug af automatisk betaling ved parkering, ved automatisk opfyldning af brændstof samt i forbindelse med tyveri. For E-bikes gælder, at der alene er installeret GPS og ikke OBD, og at GPS alene aktiveres i tilfælde af tyveri eller ved manglende levering i henhold til lejeaftalen for at logge cyklens position, se nedenfor i bilaget.  

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS  

Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside, her, her og her.  Derudover benytter vi Google – herunder Google Analytics, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se en liste over de lokationer, hvor Google kan behandle dine personoplysninger her https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.  

Vi kan desuden udveksle data med sociale medier, herunder når vi sætter 3. parts cookies eller i øvrigt videregiver data til disse. I så fald kan der potentielt også ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU, afhængigt af det pågældende sociale medie.  I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt "sikkert tredjeland", og ellers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.  

DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. 

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring 

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@dribe.dk.  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.  

ÆNDRINGER 

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med log-on på app’en eller Hjemmesiderne.   Sidst opdateret: 08/6 2022  

BILAG OVER DATA INDSAMLET FRA KØRETØJET:

BILAG OVER DATA INDSAMLET FRA KØRETØJET

Har du beskyttet adresse, beder vi dig kontakte Customer Care på info@dribe.dk eller 70 23 74 23.