Vilkår og betingelser

Brugerbetingelser til Dribe-applikationen

1 Generelt 

 • Disse brugerbetingelser (”Brugerbetingelserne”) vedrører din brug af Dribe-applikation (”Applikationen”), som udbydes af CFCO A/S (binavnet Dribe A/S), Park Allé 355, 2605 Brøndby, CVR-nr. 38 72 91 44. 

 • Ved ændringer i Brugerbetingelserne vil du blive orienteret i forbindelse med log-on på Applikationen, og du vil samtidig blive bedt om at gennemgå og acceptere de ændrede vilkår. 

 • Ved at trykke ”Accepterer” nederst i dette skærmbillede accepterer du, at din brug af Applikationen sker på de vilkår, der fremgår af disse Brugerbetingelser. 

2 Brugernavn og adgangskode 

 • Som led i registreringsprocessen vil du blandt andet blive bedt om at angive din e-mailadresse samt vælge en adgangskode. 

 • Du er ansvarlig for fortroligheden og brugen af din adgangskode, og du skal logge af kontoen efter brug. Din adgangskode er personlig og må ikke bruges af tredjemand. 

 • Hvis du har mistanke om, at din adgangskode bliver misbrugt, skal du øjeblikkeligt meddele dette til Dribe A/S og samtidig ændre din adgangskode. 

 • Hvis Dribe A/S har grund til at tro, at din adgangskode er blevet videregivet eller på anden måde misbrugt af uautoriserede personer, har Dribe A/S ret til at lukke din brugerkonto. 

 • Dribe A/S kan til enhver tid kræve, at du ændrer din adgangskode. 

3 Lovkrav 

 • Uden præjudice for andre bestemmelser i Brugerbetingelserne skal du benytte Applikationen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende nationale og internationale love og regler. 

 • Dribe A/S kan ikke drages til ansvar, såfremt du ikke overholder gældende love og regler. 

4 Immaterielle rettigheder 

 • Alle immaterielle rettigheder til Applikationen og materiale i Applikationen, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, varemærker, logoer og domænenavne er ejet af Dribe A/S. 

 • Der er intet i Brugerbetingelserne, der giver dig ret til at udnytte sådanne immaterielle rettigheder. 

5 Ansvarsbegrænsning 

 • Applikationen stilles til rådighed, som den ”er og forefindes”. Dribe A/S fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver garanti, uanset om garantien er udtrykkelig, stiltiende eller lovpligtig, herunder garantier for egnethed til et bestemt formål, adkomst, ikke-krænkelser, og at oplysninger indhentet via Applikationen er korrekte, fuldstændige eller pålidelige. 

 • Dribe A/S kan hverken gøres ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab i forbindelse med anvendelse eller indhold af Applikationen, data knyttet dertil eller nogen anden service eller leverance fra Dribe A/S, og Dribe A/S kan således aldrig hæfte for tab, hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, brugstab, tab af data eller andre indirekte tab eller følgeskader. 

6 Privatliv 

 • Når du opretter dig som bruger i Applikationen, vil Dribe A/S registrere og behandle personoplysninger vedrørende din bruger. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du finder her.

7 Cookies 

 • Dribe A/S lagrer cookies på det device, som du bruger til at tilgå Applikationen og vores hjemmeside, med henblik på at give dig en målrettet brugeroplevelse. 

8 Applikationens tilgængelighed 

 • Dribe A/S kan ikke garantere en uforstyrret adgang til Applikationen. 

 • Hvis du oplever problemer, når du bruger Applikationen eller et download link, der ikke virker, bedes du kontakte os på info@dribe.dk 

9 Delvis ugyldighed 

 • Hvis en bestemmelse i Brugerbetingelserne erklæres ugyldig, skal en sådan bestemmelse erstattes på en måde, så det kommer så tæt på formålet med den oprindelige bestemmelse som muligt, og de andre bestemmelser i Brugerbetingelserne skal fortsat være gyldige. 

10 Links fra Applikationen 

 • Applikationen kan indeholde links til hjemmesider, der udbydes af tredjemand. Dribe A/S har ingen kontrol med og påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne hjemmesider. 

 • Din brug af sådanne hjemmesider sker på eget ansvar og risiko. Vi anbefaler, at du læser de pågældende hjemmesideindehaveres betingelser og vilkår.  

11 Ophør 

 • Du kan opsige din bruger i Applikationen. Hvis du har oprettet en Dribe bruger, kan der kun ske opsigelse af din bruger i overensstemmelse med reglerne om opsigelse i brugerbetingelserne. Hvis du har lejet biler via Applikationen, kan du kun opsige lejeaftalen i overensstemmelse med reglerne om opsigelse i lejeaftalen. 

 • Dribe A/S kan opsige din brugerkonto med 30 dages varsel. 

12 Lovvalg og værneting 

 • Dansk ret finder anvendelse, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl. 

13 Kontaktoplysninger Dribe A/S 

Park Alle 355, 2605 Brøndby  E-mail: dribe@dribe.dk  TLF: 70 23 74 23.