Terms and conditions

Terms & conditions for user reviews

Servicen Dribe leveres af selskabet:   

CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”)  

Turbinevej 9 

2860 Søborg 

CVR-nr. 38 72 91 44  

Disse brugervilkår og betingelser (herefter benævnt “Brugervilkårene”) gælder for brugeranmeldelser af produkter i Dribe applikationen (herefter benævnt “App eller Appen”). I disse Brugervilkår henviser ordene “vi”, “os” og “vores” til Dribe A/S. “Du” og “Din” betyder dig som bruger af vores App. 

Enhver brugeranmeldelse, der stammer fra en Dribe bruger, har været aktiv bruger af den bil, der anmeldes, i minimum 30 dage, defineres som en “Brugeranmeldelse”. Brugeranmeldelser er skabt af eller stammer fra brugeren (dig), og du giver i medfør af disse Brugervilkår Dribe rettigheden til at bruge Brugeranmeldelser og gøre dem tilgængelige i Appen. 

Oprettelse og visning af brugeranmeldelser

Adgangen til at oprette Brugeranmeldelser er forbeholdt registrerede Dribe brugere, der har brugt en bil i en lejeperiode på mindst 30 dage. Det er vigtigt for Dribe, at Brugeranmeldelser er baseret på ægte og pålidelige oplevelser med vores produkter. Derfor får du først adgang til at oprette Brugeranmeldelser, når du har accepteret disse vilkår i Appen, og når du minimum har haft bilen i en lejeperiode på 30 dage, og du får kun mulighed for at foretage Brugeranmeldelser på biler, som du har brugt i en lejeperiode på 30 dage. Dribe kontrollerer og overvåger løbende Brugeranmeldelser i forhold til, om Brugeranmeldelserne efterlever vores Brugervilkår. 

Som Dribe bruger har du mulighed for at lave flere Brugeranmeldelser på samme bilmodel, da en bilmodel tilbydes i forskellige varianter. For dig som Dribe bruger vil du derfor i Appen se Brugeranmeldelser for én bilmodel, men disse Brugeranmeldelser er fordelt på varianter af pågældende bilmodel. For at gennemføre en Brugeranmeldelse er det et krav, at du angiver en overordnet rating af bilmodellen. Brugeranmeldelsen kan også indeholde en anbefaling om Bilen til andre Dribe brugere eller din egen beskrivelse af bilmodellen ud fra ”tags” såsom ”comfort”, ”value for money” osv. Endelig kan Brugeranmeldelsen uddybes med dine egne kommentarer ved at benytte fritekstfeltet.  

Under en bilmodel vises de to Brugeranmeldelser, som Dribes brugere har vurderet er de mest brugbare, hjælpsomme og rammende for bilmodellen. Der vil herudover være mulighed for at gå til alle Brugeranmeldelser foretaget på bilmodellen, der vil blive forhåndsvist ud fra den bedømmelse, de har fået af andre Dribe brugere. Det betyder, at Brugeranmeldelserne ikke vises i forhold til de højeste ratings men efter bedømmelse om brugbarhed. Dog har man mulighed for at sortere efter rating, så de bedste ratings vises først eller sidst. Det vil sige, at alle Brugeranmeldelser offentliggøres, hvis de overholder Brugervilkårene, men at Brugeranmeldelserne som udgangspunkt ikke er sorteret efter rating. 

Redigering og sletning af Brugeranmeldelser 

Brugeranmeldelser kan fjernes af Dribe, hvis vi konstaterer, at en Brugeranmeldelse overtræder vores Brugervilkår. Du har til enhver tid mulighed for at slette eller redigere dine Brugeranmeldelser, mens du har en aktiv Dribe konto. Sletter du din Dribe konto, vil aktive Brugeranmeldelser også blive slettet. Du kan dog altid anmode om en sletning af dine Brugeranmeldelser. 

Offentliggørelse af Brugeranmeldelser 

Vi forbeholder os retten til at offentliggøre følgende oplysninger om dig, når vi viser din Brugeranmeldelse:  

 • Dit navn sammen med ​​din Brugeranmeldelse på vores App;  

 • Hvor længe du har været Driber, samt  

 • Hvor længe du har brugt det anmeldte produkt 

Offentliggjorte Brugeranmeldelser kontrolleres af Dribe, og vi er berettiget til at foretage tilføjelser eller sletninger, hvis Brugeranmeldelsen ikke overholder disse Brugervilkår. Hvis din Brugeranmeldelse ikke overholder vores Brugervilkår, forbeholder vi os endvidere retten til at suspendere dig fra at skrive yderligere Brugeranmeldelser uden varsel. Du garanterer over for os, at dine Brugeranmeldelser er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.  

Endvidere at din Brugeranmeldelse ikke: 

 • krænker ophavsrettigheder eller databaserettigheder, varemærker, rettigheder til privatlivets fred, offentlighed eller anden intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder tilhørende enhver anden person eller enhed 

 • indeholder personlige oplysninger vedrørende personer under 18 år, medmindre du enten er deres forælder eller værge eller har fået underskrift fra en forælder eller værge for en sådan person, der tillader dig at indsende en sådan persons navn eller andet indhold relateret til en sådan person  

 • indeholder indhold, der ikke opfylder vores retningslinjer (se nedenfor) 

 • indeholde ondsindet kode, såsom vira, orme, trojanske heste eller andre potentielt skadelige programmer eller materiale; eller  

 • overtræder enhver gældende lov 

Retningslinjer for Brugeranmeldelser 

Din Brugeranmeldelse skal: 

 • være præcis, hvor den angiver fakta og omhandle bilen 

 • være reel og udtrykke subjektiv mening  

 • overholde gældende lovgivning 

Din Brugeranmeldelse må ikke: 

 • indeholde ærekrænkende materiale over for enhver anden person 

 • indeholde stødende eller uanstændigt materiale 

 • fremme forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder 

 • krænke enhver anden persons ophavsret, databeskyttelse eller varemærke 

 • indeholde vildledende udsagn eller udeladelser eller misrepræsentation af din identitet eller tilknytning til en person 

 • fejlagtigt repræsentere at du er en forbruger 

 • indeholde enhver uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, uønsket post, spam, kædebreve, pyramidespil eller andre former for opfordring eller reklame 

 • foretages i strid med enhver juridisk forpligtelse, der påhviler en tredjepart, såsom en kontraktlig forpligtelse 

 • potentielt chikanere enhver anden person 

 • potentielt forstyrre vores service på nogen måde 

 • give indtryk af, at en udgivelse kommer fra os, hvor dette ikke er tilfældet; og 

 • tale for, fremme eller bistå enhver ulovlig handling såsom krænkelse af ophavsret eller computermisbrug 

Vores rettigheder og forpligtelser 

Selvom vi ikke har nogen forpligtelse til at moderere indhold på Appen, forbeholder vi os retten til at overvåge enhver information, der transmitteres eller modtages via vores App for at sikre pålideligheden og ægtheden af Brugeranmeldelser. Vi forbeholder os retten til at afvise, blokere, suspendere eller fjerne dit indhold til enhver tid, hvis vi vurderer, at Brugeranmeldelsen overtræder vores Brugervilkår.  

Vores ansvar 

I det fulde omfang tilladt ved lov, udelukker og fraskriver vi os alle garantier, vilkår, betingelser og repræsentationer, som ellers måtte være underforstået i forhold til Brugeranmeldelser. Vi garanterer ikke, at Brugeranmeldelser vil være fejlfri, fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at mangler bliver rettet.  

Vi påtager os ikke ansvar for manglende vedligeholdelse af kommentarer og/eller for sent eller mislykket levering af materiale. 

Vi er ikke ansvarlige for indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader eller på anden måde, selvom vi informeres om muligheden for sådanne skader. 

Vi er ikke ansvarlige for tab forårsaget som følge af dine handlinger eller passivitet baseret på det tilgængelige indhold på denne App. Intet i disse Brugervilkår og betingelser påvirker de rettigheder, du har i henhold til gældende lovgivning.