Privatlivspolitik for Dribe A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger
i forbindelse med Dribe applikationen (“Applikationen”) og levering af Dribes ydelser.

1. Dataansvarlig.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Dribe A/S CVR: 38729144 Park Allé 355
2605 Brøndby Danmark Email:
info@dribe.dk

2. Indledning.

 • Det er vigtigt for Dribe A/S (“Dribe”), at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt.
 • Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine
  personoplysninger. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte,
  at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig Dribes services igennem Dribe applikation (”Applikationen”
  eller “App’en”).
 • ”Du” er den person, der er oprettet som bruger i App’en, er registreret som medlem af Dribe, eller den lejer eller registrerede
  fører, der har rådighed over bilen i lejeperioden.
 • Når du registrerer dig som bruger af App’en, opretter et medlemskab, lejer en bil, registreres som fører eller er i kontakt
  med os på anden vis, registrer vi en række personoplysninger om dig. Derudover er de biler, som vi udlejer monteret med
  en fysisk boks (en OBD enhed), der opsamler og sender data fra bilen til Dribe. Læs hvordan vi indsamler og behandler
  dine personoplysninger nedenfor.

3. Beskrivelse af behandlingen.

Formål Kategorier af personoplysnnger Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring

Oprettelse af brugerprofil, og almindelig brug af App’en

Dette omfatter følgende formål: a.

Oprettelse af brugerprofil og indsamling af stamdata:

Oprettelse af din brugerprofil, sådan at du kan bruge App’en, og vi kan kommunikere med dig om App’en. b.
Optimering af brugeroplevelse i app’en: Personoplysninger indsamles ved din brug af app’en. Disse oplysninger
bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen i app’en – læs mere i vores
cookie-politik

  c.
Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling
af vores tjenester – læs mere i vores
cookie-politik.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Navn, adresse, email adresse, telefonnummer, adgangskode til Dribe-profil, Facebook-konto, hvis log-in med Facebook. Data
om brug af app (se
cookie-politik
)

Følsomme oplysninger

Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

Ingen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: a. Direkte fra dig b. Facebook, hvis log-in med Facebook-konto Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: a.

Indgåelse og opfyldelse af en aftale

Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt) b.
Legitime interesse

Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester,
som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden
(hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

Vi deler personoplysningerne med: a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører
og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle
de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor. a. Vi behandler dine stamoplysninger, så længe du har en brugerprofil
i App’en.   b. Hvis du lukker din brugerprofil, så slettes alle oplysninger om dig inden for 6 måneder.
Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve

Vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, og når vi skal udsende nyhedsbreve til dig.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
Navn* og emailadresse*.

Følsomme oplysninger:
Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og
straffedomme:
Ingen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: a. Direkte fra dig. Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Legitime interesser:
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne udsende markedsføring)

Vi deler personoplysningerne med: a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder
med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle
de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor. a. Vi behandler dit navn og emailadresse, så længe du er tilmeldt
vores nyhedsbrev og i op til 2 år fra tilbagekaldelse af samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Dribe.

Medlemskab hos Dribe og Dribers Club

Dette omfatter følgende formål: a.
Oprettelse og administration af medlemskab: Personoplysninger anvendes til at oprette og administrere dit
medlemskab hos Dribe, og sådan at du kan få adgang til Dribers Garage. b.
Loyalitetsprogram:

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du indmelder dig i Dribers Club, for at kunne give dig mulighed for at optjene
point, som kan bruges til leje af Special Ride.   c.

Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling
af vores ydelser.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Kørekortnummer og foto på kørekort, NemID, kreditkortoplysninger, betalingsadresse, herunder oplysninger om navn, adresse,
vejnavn, postnummer og by, oplysninger om skadefri kørsel, alder, CPR-nummer, CPR-adresse, og Dribe-pinkode. Optjening
af point i forbindelse med medlemskab i Dribers Club.

Følsomme personoplysninger

Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

Ingen

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: a. Direkte fra dig.b. Det Centrale Motorregister Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: a.

Indgåelse og opfyldelse af en aftale

Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt) b.
Retlig forpligtelse

Artikel 6.1.c. (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse
om udlejning af motorkøretøjer uden fører) c.
Legitime interesse

Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester,
som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden
(hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.) d.
Behandling i henhold til lov

CPR-nummer behandles på grundlag af § 11 i databeskyttelsesloven (behandling i henhold til lov)

Vi deler personoplysningerne med: a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører
og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle
de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor. a. Personoplysninger som indsamles i forbindelse med oprettelse
af medlemskab hos Dribe og i Dribers Club opbevares så længe du har et medlemskab og i op til 6 måneder herefter.
b. Personoplysninger som indgår i kommercielle dokumenter og transaktioner, herunder ordrer og betalinger, opbevarer
vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.   c. Personoplysninger, der
indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem
år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører

Administration af vores forhold til dig

Når du er oprettet som medlem af Dribe og Dribers Club, og lejer en bil behandles der personoplysninger til følgende formål:
a.

Indgåelse af lejekontrakt

Vi behandler personoplysninger om dig, og en evt. registreret fører, for at vi kan udarbejde og indgå lejeaftalen om udlejning
af bilen med dig. b.

Administration af vores forhold til dig som lejer:

Personoplysninger anvendes til at identificere dig som lejer, kommunikation med dig og administration af lejekontrakt. I
det omfang du har registreret en co-driver til det lejede køretøj, så vil vi også registrere en række stamoplysninger
om Føreren.  

c.
Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling
af vores ydelser.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Navn, adresse, email adresse, telefonnummer, CPR-nummer, kørekortnummer og foto af kørekort samt GPS position for pick-up
lokation. Stamoplysninger om den udlejede bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.

Følsomme oplysninger:
Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
Ingen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: a. Direkte fra dig. Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: a.

Indgåelse og opfyldelse af en aftale

Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt) b.

Retlig forpligtelse

Artikel 6.1.c. (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse
om udlejning af motorkøretøjer uden fører) c.

Legitime interesser:
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester,
som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden
(hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

Vi deler personoplysningerne med: a. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører
og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle
de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.a. Vi opbevarer stamoplysninger om dig, så længe du har et medlemskab.
Vi gemmer oplysningerne i op til 6 måneder efter endt medlemskab.b. Personoplysninger som indgår i kommercielle og
juridiske dokumenter, herunder lejeaftaler mv. med dig, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen
og i op til 6 måneder herefter.c. Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares
i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.d.
Vi gemmer ikke telefonens GPS position for pick-up lokation.e. Vi opbevarer stamoplysninger om den lejede bil, så
længe så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.

Levering af Dribes ydelser

a.
Levering af en ydelse, som du har anmodet om:

Vi indsamler personoplysninger om dig ved din almindelige brug af den udlejede bil for at kunne levere udlejningsydelsen.
  b.
Indkaldelse af den lejde bil til service:

Vi indsamler tekniske oplysninger om bilen, herunder oplysninger om bilens status for at vi kan indkalde bilen til service.
  c.

Håndhævelse af forretningsbetingelser:

Vi behandler oplysninger ved din almindelige brug af det lejede køretøj for at kunne håndhæve vores forretningsbetingelser,
herunder videresende parkeringsafgifter, fartbøder mv.   d.

Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling
af vores ydelser

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger*:

Stamoplysninger om den udlejede bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer. Tekniske data om den lejede bil, herunder
informationer om bilens udstyr og konfiguration. Oplysninger fra OBD boksen. Se appendix vedrørende anvendelse af
datapunkter i Dribe.

Følsomme personoplysninger

Ingen.

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

Oplysninger om parkeringsafgift, fartbøder eller andre lovovertrædelser.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: a. Direkte fra bilen. Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: a.
Indgåelse og opfyldelse af en aftale

Artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt) b.
Legitime interesser

Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de ydelser,
som du har bedt om, og at kunne videreudvikle Dribes ydelser.)   c.

Berettiget interesse Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (Nødvendig til varetagelse af en Dribes berettigede
interesser. Den berettigede interesse består i, at parkeringsafgifter, fartbøder eller andre lovovertrædelse videresendes
til lejeren)

Vi deler personoplysninger med: a. Værksteder b. Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører
og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål som er nævnt. a. Se appendix vedrørende anvendelse
af datapunkter i Dribe for opbevaring af tekniske data om den lejede bil, herunder informationer om bilens udstyr
og konfiguration, og oplysninger fra OBD boksen. b. Vi opbevarer stamoplysninger om den udlejede bil så længe du
er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.  

 

4. Konsekvenser ved behandlingen.

 • Med de beskrevne behandlingsaktiviteter kan Dribe få detaljeret indsigt i, hvordan bilen bruges og hvordan bilen har det.
  Det er vigtigt at være klar over, at der ved brug af de biler, som vi udlejer, opsamles en række oplysninger om bilen
  via den monteret fysiske boks (OBD enhed), og der kan derfor opbygges et billede af din brug af bilen (se appendix vedrørende
  anvendelse af datapunkter i Dribe, herunder vores formål og behov). Ligeledes kan mønstre i de tekniske data fra bilen,
  f.eks. fejlkoder, potentielt afsløre særlige brugsmønstre af bilen f.eks. tidspunkter for brug samt kørselsmønster med
  særlig kraftig belastning af bilen.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS.

 • Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder:
  • Israel
 • Disse lande er muligvis ikke af Europa-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
  for personoplysninger. Vi vil sikre, at der er et retligt grundlag for overførslen, f.eks. ved at tilvejebringe fornødne
  garantier for overførslen ved brug af Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande, som publiceret
  af Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af midlerne til at tilvejebringe fornødne garantier ved at kontakte
  os på
  info@dribe.dk.

6. Pligtmæssig information.

 • Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan du ikke oprettes som bruger
  af tjenesten.

7. Dine rettigheder.

   • Du har følgende rettigheder:
    • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
    • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger
     begrænset.
    • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte
     markedsføring.
    • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit
     samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget
     inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
    • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt
     og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
    • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
   • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os via email
    privacy@dribe.dk.
   • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har
    ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse
    med behandlingsaktiviteterne.

 

8. Ændringer.

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte
digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med log-on på App’en eller Hjemmesiden.  

Sidst opdateret: 15.06.2018

 

9. Appendix.

Appendix til core privatlivspolitik