Prisliste

1. Priser.

 • 1.1 Pris for manglende rengøring (ej rengjort indvendigt og/eller støvsuget og/eller nyvasket) ved aflevering: Kr. 999 inkl. moms.
 • 1.2 Pris for påfyldning af brændstof, hvis bilen ikke er afleveret med fuld tank og/eller hvis bilens varslingssystem påkræver påfyldning af AdBlue: Kr. 299 inkl. moms. Derudover faktureres udgiften for det manglende brændstof og/eller AdBlue jf. dagsprisen.
 • 1.3 Pris for ekstra rengøring af bil, hvis der har været husdyr i bilen: Kr. 2.499 inkl. moms.
 • 1.4 Pris for ekstra rengøring af bil, hvis der har været røget, eller hvis der er andre lugtgener, i bilen: kr. 2.499 inkl. moms.
 • 1.5 Pris for manglende nøgle: Kr. 3.499 inkl. moms pr. nøgle. Hvis du ved drop off mangler at aflevere en nøgle, vil du blive faktureret for denne. Du kan dog sagtens aflevere nøglen inden for tre hverdage, hvorefter vi vil refundere dig det fulde beløb. Sender du nøglen til os med posten, er det på eget ansvar, at pakken når frem til os.
 • 1.6 Pris for afbestilling af Everyday Ride frem til dagen før afhentning: 25% af lejeydelsen for 30 dages leje.
 • 1.7 Gebyr for mislykket betaling som kræver manuel behandling: Kr. 99 inkl. moms.
 • 1.8 Gebyr for håndtering af P-bøder: Kr. 299 inkl. moms
 • 1.9 Gebyr for manglende aflevering af Ride på det af Dribe anviste afleveringssted: Kr. 999 inkl. moms – omkostninger forbundet med hjemtransport af Ride tillægges. Bilens afleveringssted angives i appen under ”Dit Ride”.
 • 1.10 Pris for ikke at skifte til de sæsonbestemte dæk: Kr. 599 inkl. moms.
  Der skal skiftes til sommerdæk i perioden: 15. april til 30. november og vinterdæk i perioden 1. december til 14. april.
  Hvis bilen ikke får skiftet til korrekte dæk inden for sæsonen eller afleveres med forkerte dæk, udløses gebyret.
 • 1.11 Gebyr for misligholdelse af lejeaftale jf.  paragraf 11 i de generelle lejebetingelser: kr. 2.999 inkl. moms.

2. Prisændringer.

 • 2.1 Vi har mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste, men du får her eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at ændre priser:

2.1.1 Udefrakommende omkostninger
Vores prissætning er afhængig af de priser og omkostninger, vi har til indkøb af de køretøjer, du kan leje gennem Dribe. En højere indkøbspris vil medføre mulige prisstigninger for dig ved leje af et køretøj.
Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Dribes levering af ydelser til vores kunder, f.eks. gebyrer for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører.

2.1.2 Inflation
Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen.
Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2017 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.

Hvis prisen ændres, vil vi ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner.
Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været fx 5 % i årene 2017-2019, kan vi ændre prisen med 5 % i 2019 relativt til 2017.

2.1.3 Ændret lovgivning, regulering eller praksis
Afgiftsområdet på biler er reguleret af lovgivning og andre regler, som hyppigt ændres.
Sådanne ændringer eller fx en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at vi bliver nødt til at ændre i vilkår og priser.

2.1.4 Produktændringer
En ændring af et af Dribes produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker eller konkurrencemæssige forhold.
Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.

2.1.5 Incitament til en mere effektiv kundeadfærd
Administrationen af medlemskabsaftaler, lejeaftaler eller særlige services forbundet hermed, kan påføre os uforudsete interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til en kundes medlemskab eller lejeaftale. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer i priser og vilkår, som skaber incitament for Dribes kunder til at vælge mere effektive økonomiske løsninger.