Gebyr og mulige ekstraudgifter

Vi mener det, når vi siger, at der ikke er nogle ubehagelige overraskelser hos :Dribe.

Vi har et sæt regler for brug af bilerne, vi gerne ser vores kunder overholder, fordi andet medfører udgifter eller indtægtstab til os. Derfor har vi her samlet en oversigt med de worst-case gebyrer, du kan risikere, hvis du ikke bruger bilen som beregnet.

Gebyr er ikke og vil aldrig blive en indtægtskilde for Dribe. Beløbene herunder er fastsat ud fra den direkte udgift, vi har i forbindelse med den enkelte linje; eller indirekte pga. tabt udnyttelse af bilen. Fx hvis en bil bliver afleveret med skader og skal på værksted i 4 dage.

1. Hvis du ikke behandler bilen, som beregnet eller misligholder lejeaftalen

 1. Tilkøb af slutrengøring (tilkøbes i appen): 399 inkl. moms.
 2. Ved Drop off er bilen ikke afleveret nyvasket og rengjort indvendigt (standard klargøring): 1.499 kr. inkl. moms.
 3. Ved Drop off er bilen ikke afleveret nyvasket og rengjort indvendigt og kræver en professionel klargøring: 3.699 kr. inkl. moms.
 4. Professionel rengøring såfremt der har været husdyr i bilen (herunder rens af kabine samt aircondition anlæg): 3.449 kr.
 5. Professionel rengøring ved tobaksrøg eller andre luft-/lugtgener, der kræver afrensning af kabine samt airconditionanlæg: 4.999 kr.
 6. Ved drop-off er bilen ikke afleveret med fuld tank: 499 kr.
 7. Ved drop-off er bilen ikke afleveret på de korrekte sæsonbestemte dæk: 999 kr.
 8. Ved drop-off er bilen afleveret med forsikringsskader, som ikke er udbedret og/eller anmeldt til forsikringsselskab: 999 kr.
 9. Skaderne pålægges selvrisiko a 5000 kr. jf. forsikring, men opkræves separat.
 10. Ved drop-off er bilen afleveret med forsikringsskader, som ikke er udbedret, men er anmeldt til forsikringsselskab: 749 kr.
 11. Skader med forsikringssag pålægges selvrisiko a 5000 kr. jf. forsikring, men opkræves separat.
 12. Ved drop-off mangler en nøgle 3.499 kr. pr. nøgle
 13. Ved afbestilling af din bookede bil i kategorien ”Everyday Ride” mere end 30 dage før pick up 25% af lejeydelsen for 30 dages leje
 14. Ved afbestilling af din bookede bil i kategorien ”Everyday Ride”, mindre end 30 dage før pick up 100% af lejeydelsen for 30 dages leje
 15. Afbestillingsforsikring (kan tilkøbes i appen): 499 kr.

2. Administrativ karakter

 1. Administration (Opkrævning af offentlige gebyrer, p-afgift, mm): 299 kr. pr. stk.
 2. Young driber-forsikring (brugere og co-dribere under 26 år) 200 kr. pr. 30. dag
 3. Ved mistet Clever ladebrik 199 kr.
 4. Ved manglende aflevering af Ride på andre steder end det af Dribe anviste afleveringssted + transport til Dribes lokation (gældende for biler af kategorien ”Everyday Ride” såvel som ”Day2Day Ride”): 1499 kr. + transportomkostninger (4499kr.)
 5. Ved for sen returnering af Ride ved udløb af lejeaftalen som følge af ”udløbsdato / lease end” efter forudgående anmodninger og krav om tilbagelevering fra Dribe: 1.999 kr. + 30 dages leje
 6. Ved misligholdelse af lejeaftalen eller de generelle lejebetingelser, der ikke allerede er særskilt omfattet af ovenstående gebyrer og som fører til omkostninger for Dribe: 2.999 kr.
 7. Første rykker ved manglende betaling: +100 kr. Anden rykker ved manglende betaling: +100 kr.
 8. Betales en regning ikke inden for fristen oplyst i anden rykker overdrages sagen til ekstern Inkasso, som kan pålægge yderligere gebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Standardpriser udbedring af mindre skader

TypePris inkl. momsUddybende forklaring
Udeblivelse fra ledsaget gennemgang ved aflevering af Køretøjet499 kr.Herunder også afbud mindre end 24 timer før planlagt gennemgang. Kommer Lejer mere end 10 minutter for sent til den aftalte tid, betragtes det som udeblivelse og Lejer opkræves gebyret. Gennemgangen vil ikke blive gennemført.
Polering750 kr. pr. områdePrisen dækker over overfladiske ridser, som kan poleres væk uden reparation af lakken. Kan en ridse mærkes med en negl eller har en anden farve end bilens lakering, er der tale om en lakskade og ridsen behandles som forsikringssag. Ét element forstås som ét område. Dvs. eksempelvis én dør, én skærm, kølerhjelmen eller taget. Strækker den samme ridse sig over flere områder, som eksempelvis både dør og skærm, opkræves der i det givne eksempel to gange 750 kr.
Bule3.000 kr.Buler uden tilhørende lakskade og/eller ridser. Bulen skal have en blød form, uden skarpe kanter, og må ikke være spids eller v-formet. Er bulen placeret på en ’forhøjning’ eller fals på eksempelvis dør, skærm eller kølerhjelm, kan bulen ikke trækkes ud og skaden behandles som en forsikringssag.
Glasskade (stenslag)500 kr.Som lejer, har du mulighed for at få stenslaget udbedret under lejeperioden. Du kan kontakte CarGlass direkte og bestille tid hos en af deres kørende teknikere her. Hvis stenslaget kan repareres, er det gratis, men skal ruden skiftes opkræves du selvrisiko på 1.000 kr. Det er reparatøren, der vurderer om stenslaget kan repareres, eller om ruden skal udskiftes.”
OBS! Selvrisikoen ved en revnet rude er 1.000 kr., der kan opkræves hos brugeren, såfremt ruden revner under reparation efter returnering.
Lapning af stenslag på lak750 kr.Mindre lakskader som eksempelvis forårsages af stenslag imod karossen. Når et stenslag overskrider 1 cm., vil det overgå til ridse og blive behandlet som en forsikringssag
Punktering / skade på dæk2.000 kr. pr. dækAfleveres bilen med dæk, der taber luft og/eller er punkteret, vil der pålægges et gebyr for lapning af dækket. Gebyret dækker ikke over følgeskader på eksempelvis fælgen, der er et resultat af at køre med for lavt dæktryk eller punkteret dæk. Sker der følgeskader behandles skaden som en forsikringssag og kunden vil blive opkrævet dagspris eller selvrisiko for reparationen.
OBS! Tilhørende fælgskader (udover Fair, Wear and Tear) samt skader som følge af kørsel med for lavt dæktryk eller fladt dæk er undtaget i prisen. Disse skader betegnes som misvedligehold af køretøjet.

4. Prisændringer.

 • 4.1 Vi har mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste, men du får her eksempler på nogle af de situationer, hvor vi har mulighed for at ændre priser:
  • 4.1.1 Udefrakommende omkostninger Vores prissætning er afhængig af de priser og omkostninger, vi har til indkøb af de køretøjer, du kan leje gennem Dribe. En højere indkøbspris vil medføre mulige prisstigninger for dig ved leje af et køretøj. Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Dribes levering af ydelser til vores kunder, f.eks. gebyrer for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører.
  • 4.1.2 Inflation Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen. Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2017 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.
  • Hvis prisen ændres, vil vi ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner. Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været fx 5 % i årene 2017-2019, kan vi ændre prisen med 5 % i 2019 relativt til 2017.
  • 4.1.3 Ændret lovgivning, regulering eller praksis Afgiftsområdet på biler er reguleret af lovgivning og andre regler, som hyppigt ændres. Sådanne ændringer eller fx en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at vi bliver nødt til at ændre i vilkår og priser.
  • 4.1.4 Produktændringer En ændring af et af Dribes produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker eller konkurrencemæssige forhold. Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.
  • 4.1.5 Incitament til en mere effektiv kundeadfærd Administrationen af medlemskabsaftaler, lejeaftaler eller særlige services forbundet hermed, kan påføre os uforudsete interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til en kundes medlemskab eller lejeaftale. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer i priser og vilkår, som skaber incitament for Dribes kunder til at vælge mere effektive økonomiske løsninger.